Jadwiga Andegaweńska - biografia, najważniejsze wydarzenia, dokonania

Jadwiga Andegaweńska – Pochodzenie

Jadwiga Andegaweńska (1374 – 1399) była najmłodszą i ostatnią córką Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego) króla Węgier i Polski oraz jego drugiej żony Elżbiety Bośniaczki. Urodziła się i wychowała na Węgrzech, w ówczesnej stolicy jej ojca – Budzie, która stanowiła wówczas ośrodek kultury wczesnorenesansowej. Dzięki temu Jadwiga otrzymała jak na tamtejsze czasy wybitne wykształcenie. Potrafiła czytać i pisać, znała kilka języków obcych oraz przejawiała przy tym szerokie zainteresowania muzyką, sztuką i nauką.

Jej ojciec, który nie posiadał męskich potomków, chciał zapewnić tron polski jednej ze swoich córek. W tym celu wydał w roku 1374 – przywilej w Koszycach. W roku 1381 został rozciągnięty na duchowieństwo. Dzięki temu po jego śmierci, 16 października w roku 1384 w katedrze wawelskiej Jadwiga został koronowa na króla Polski. Natomiast jej starsza siostra Maria została królową Węgier – żoną Zygmunta Luksemburczyka.

Jadwiga Andegaweńska – Lata panowania

Jadwiga Andegaweńska panowała w Polsce w latach 1384 – 1399. Pomimo, że już w połowie roku 1378 Jadwiga została zaręczona z Wilhelmem pochodzącym z dynastii Habsburgów, to panowie krakowscy mieli wobec jej osoby inne plany. Ci ostatni chcieli bowiem wydać ją za wielkiego księcia litewskiego – Władysław Jagiełłę, w celu związania Polski z Litwą.

Poprzez małżeństwo Władysława Jagiełły z Jadwigą, szlachta polska liczyła na uzyskanie dalszych przywilejów. Na mocy zawartej między dwoma krajami unii w Krewie w roku 1386, Jagiełło w zamian za rękę Jadwigi zobowiązał się do przyjęcia chrztu wraz z całym Wielkim Księstwem Litewskim. Ponadto przyłączenia Litwy do Polski – inkorporacji. Ostatecznie więc Jadwiga dobrze wykształcona, mówiąca biegle kilkoma językami, dla dobra swojej przybranej ojczyzny wyszła za mąż za niepiśmiennego poganina ze wschodu.

Ślub z Jagiełłą nie oznaczał jednak odsunięcia Jadwigi od spraw polskich. W roku 1387 stała ona bowiem na czele wyprawy na Ruś Czerwoną. Potwierdziła wówczas przywileje dla Lwowa oraz 26 września tego samego roku hołd lenny złożył jej Piotr I. Ponadto w roku 1397 Jadwiga odbyła spotkanie z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, w celu wynegocjowania odzyskania ziemi dobrzyńskiej.

Jadwiga zapisała się również w historii, jako odnowicielka Akademii Krakowskiej. Jeszcze za życia podarowała uczelni hojne darowizny, a w swoim testamencie zapisała jej cały swój majątek. Poza tym udało jej się również uzyskać zgodę papieża na utworzenie fakultetu teologii.

Jedynym dzieckiem z związku z Jagiełłom była córka Elżbieta Bonifacja. Zmarła on jednak niecały miesiąc po swoich narodzinach – 13 lipca 1399. Prawdopodobnie na skutek gorączki połogowej zmarła również sama Jadwiga, zaledwie 4 dni później.

Jadwiga Andegaweńska pod koniec swojego życia poświęcała się przede wszystkim modlitwie oraz działalności dobroczynnej. Zaraz po jej śmierci otoczono władczynię kultem. W połowie roku 1979 została beatyfikowana, a 8 czerwca w roku 1997 została kanonizowana.

Polecamy również:

  • Unia w Krewie - postanowienia, warunki, skutki

    Potrzeba zawarcia unii między Polską a Litwą dla obydwóch stron wynikała przede wszystkim ze stałego zagrożenia jakie stanowił Zakon Krzyżacki. Ponadto Władysław Jagiełło, który objął tron litewski w roku 1377, zdawał sobie sprawę z konieczności chrystianizacji swojego kraju, który... Więcej »

  • Władysław Jagiełło - biografia, panowanie

    Władysław II Jagiełło był synem wielkiego księcia litewskiego Olgierda oraz jego drugiej żony – córki księcia twerskiego Aleksandra, Julianny. Dziadem Jagiełły był natomiast protoplasta dynastii Giedyminowiczów, z której wywodziła się dynastia Jagiellonów – książę Giedymin. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 5 =
Andrzej
2020-09-04 11:34:05
Spoko, pozdrawiam ❤
seksowna
2014-12-03 17:50:08
bardzo dobry teskt dzieki
Ostatnio komentowane
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12