Władysław Jagiełło - biografia, panowanie

Władysław Jagiełło – Pochodzenie

Władysław II Jagiełło był synem wielkiego księcia litewskiego Olgierda oraz jego drugiej żony – córki księcia twerskiego Aleksandra, Julianny. Dziadem Jagiełły był natomiast protoplasta dynastii Giedyminowiczów, z której wywodziła się dynastia Jagiellonówksiążę Giedymin.

Jagiełło samodzielne rządy, jako wielki książę litewski objął w roku 1377, odsunął od władzy współksięcia Kiejstuta. Państwo litewskie było wówczas najrozleglejszym w Europie, wśród ludności przeważali Rusinie. Ówcześnie Jagiełło został, jako ostatni pogański władca w Europie. Zdawał sobie sprawę z konieczności wprowadzenia swojego kraju do kręgu państw chrześcijańskich. Jednym z powodów takiej decyzji było zagrożenie, jakie dla Litwy stanowił Zakon Krzyżacki.

Władysław Jagiełło miał w tej kwestii dwie możliwości. Mógł przyjąć chrzest w obrządku prawosławnym. W tej sytuacji – dzięki małżeństwu, które planował z córką wielkiego księcia moskiewskiego, związałby się przymierzem z Moskwą.

Jednak książę litewski obwiał się, iż większość ludności, jaką stanowili Rusi wchłonęłaby z czasem Litwinów. W takiej sytuacji Jagiełło zdecydował się na sojusz z Polską, którą z Litwą wówczas łączył wspólny wróg w postaci krzyżaków. Na mocy zawartej między dwoma krajami unii w Krewie w roku 1385, Jagiełło w zamian za rękę Jadwigi zobowiązał się do przyjęcia chrztu wraz z całym Wielkim Księstwem Litewskim. Ponadto przyłączenia Litwy do Polski – inkorporacji, odzyskania przez Polskę ziemi oraz jeńców wojennych.

Władysław Jagiełło – Lata panowania

Wybitny historyk polski XV w. Jan Długosz opisywał Władysława Jagiełłę następująco „Wzrostu był miernego, twarzy ściągłej, chudej, u brody nieco zwężonej. Głowę miał małą, prawie całkiem łysą, oczy czarne i małe, niestatecznego wejrzenia i ciągłe biegające. Uszy duże, głos gruby, mowę prędką, kibić kształtną, lecz szczupłą, szyje długą”.

Władysław podczas swojego panowania był czterokrotnie żonaty. Jednak z trzech pierwszych małżeństw z – Jadwigą Andegaweńską, Anną Cylejską oraz Elżbietą Granowską, urodziły się władcy tylko dwie córki. W efekcie jego największym problemem stał się brak męskiego potomka, który objąłby po nim tron polski.

W wieku 70 lat Władysław Jagiełło ożenił się po raz czwarty. Tym razem jego żoną została Rusinka – 17 – letnia Zofia Holszańska. Z tego związku urodził się królowi polskiemu upragnieni męscy potomkowie – Władysław III Warneńczyk – król polski w latach 1434 – 1444, Kazimierz – zmarł niedługo po urodzeniu oraz Kazimierz Jagiellończyk – król polski w latach 1447 – 1492.

W celu zapewnienia sukcesji dla swoich synów, Władysław Jagiełło wydał przywileje dla szlachty polskiej. Na mocy wydanych przywilejów jedleńsko – krakowskich, szlachta oraz duchowieństwo uzyskały gwarancje nietykalności osobistej bez wyroku sądu. Ponadto mieli oni również zagwarantowane, iż dotychczasowe przywileje zostaną zatwierdzone przez następcę tronu.

Dzięki działaniom monarchy w roku 1387 została odzyskana Ruś Czerwona. Udało mu się również opanować ziemie wieluńską oraz Kujawy w roku 1396. Jednak najważniejszym wydarzeniem na arenie europejskiej była tzw. wielka wojna z Zakonem Krzyżackim, trwająca w latach 1409 – 1411. Punktem kulminacyjnym – zwycięskiej dla walczących wspólnie sil polskich i litewskich, była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca w roku 1410. Wówczas to miał się objawić wielki talent przywódczy króla polskiego.

Władysław Jagiełło zmarł 1 czerwca w roku 1434 w Gródku na Rusi. Prawdopodobnie przyczyną śmierci było zapalenie płuc. Król polski jest pochowany na Wawelu.

Polecamy również:

  • Władysław Jagiełło - dokonania, osiągnięcia

    Władysław II Jagiełło – syn Olgierda, tron litewski objął w roku 1377. W tym okresie Litwa, w której rządziła dynastia Giedyminowiczów, była najrozleglejszym krajem w całej Europie. Założycielem tej dynastii, był dziad Jagiełły – wielki książę litewski, Giedymin. Z niej też wywodziła się... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16