Sobór w Konstancji i sobór w Bazylei - historia, postanowienia - strona 3

innowiercami.

Sobór w Bazylei

Sobór w Bazylei został zwołany przez Marcina V. Odbył się jednak już po jego śmierci, kiedy papieżem był Eugeniusz IV. Trwał od 1431 do 1449 r., przy czym w 1437 r. obrady zostały oficjalnie przeniesione do Ferrary w celu zawarcia unii z Grekami. Nie wszyscy biskupi podporządkowali się zarządzeniu papieża i większość z nich pozostała w Bazylei. Aby uzasadnić trwające obrady soboru bez obecności biskupa Rzymu, w 1439 r. ogłoszono prawdy wiary katolickiej, który stanowią swoistą wykładnię koncyliaryzmu:

1. sobór stoi nad papieżem,

2. papieżowi nie wolno soboru przenosić, odroczyć ani rozwiązać,

3. kto tych dwóch prawd wiary nie przyjmuje, jest heretykiem.

Ci, którzy się sprzeciwili przeniesieniu sobory, stali się zatem  schizmatykami i wybrali nowego papieża – antypapieża Feliksa V. Abdykował on w 1449 r. Jego rezygnację uważa się za koniec tzw. schizmy bazylejskiej.

W czasie obrad w Bazylei zajmowano się sprawą husytów oraz reformą Kościoła, która wysunęła się na pierwsze miejsce spośród wszystkich zadań soborowych. Do głosu dochodziły koncyliarne poglądy, a dekrety zawężały władzę papieża, m.in. ograniczono możliwość wnoszenia apelacji do Rzymu.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
tak
\bartuniko • 2021-10-27 16:05:35
ok
proboszcz oskor • 2021-10-27 12:57:22
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48