Sobór w Konstancji i sobór w Bazylei - historia, postanowienia - strona 2

obradujący biskupi najpierw zasugerowali abdykację wszystkim trzem papieżom, którzy uważali się w tamtym czasie za prawowitych: Benedyktowi XIII, (papież awinioński), Grzegorzowi XII (papież rzymski) i Janowi XXIII (papież pizański). Następnie zorganizowano konklawe i 11 listopada wybrano na papieża Marcina V. Wybór ten zakończył schizmę.

Na soborze w Konstancji uchwalono również dekret o wyższości soboru nad papieżem, który stanowił zwycięstwo koncyliarystów (tj. zwolenników poglądu, że sobory powszechne są najwyższą władzą Kościoła). Ponadto zajęto się herezjami Jana Wiklifa i Jana Husa. Ten ostatni został przez sobór potępiony, skazany i spalony. Wyrok śmierci wykonano 6 lipca 1415 r.

Sobór konstancjański przyznał arcybiskupom gnieźnieńskim tytuł prymasów Polski i na pierwszego z nich mianował Mikołaja Trąbę. Zajął się również  fałszywymi oskarżenia krzyżaków, którzy zarzucali Polakom, że Ci bronią pogan i sprzymierzają się z nimi przeciw chrześcijanom. Swoją przemowę w tej sprawie wygłosił wówczas profesor Uniwersytetu Krakowskiego i jego rektor, Paweł Włodkowic, który jednoznacznie potępił sposoby nawracania pogan siłą i równocześnie przedstawił możliwość pokojowej współpracy z

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58