Maryja - Matka Boska - strona 3

ierworodnego.

W Tradycji wschodniej Maryja jest nazywana „Całą Świętą” (Panaghia).

Maryja - Matka Boska

Dogmat o Maryi jako Matce Bożej (Theotokos) przyjął i ogłosił w 431 r. Sobór Efeski. Należy przy tym zaznaczyć, że Maryja jest Matką Syna Bożego według ciała i tylko według ciała, gdyż Maryja była wyłącznie stworzeniem, a nie istotą boską. Kościół jednak dodaje, że spośród stworzeń została wyróżniona najwyższą godnością.

Święto Maryi Bożej Rodzicielki obchodzone jest 1 stycznia. Jest to najstarsze święto maryjne, ale do liturgii zostało wprowadzone dopiero w 1931 r.

Maryja poczęła Jezusa pod natchnieniem Ducha Świętego, bez nasienia męskiego. Jezus nie miał zatem ziemskiego ojca, choć rolę opiekuna sprawował nad nim mąż Maryi, św. Józef.

Kościół przyjmuje, że w chwili poczęcia Maryja była dziewicą, zgodnie z proroctwem Izajasza: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna” (Iz 7, 14). Owo dziewicze poczęcie jest dziełem Boga, które przekracza ludzkie możliwości oraz ludzkie rozumowanie.

Kościół wyznaje jednak nie tylko dziewictwo Maryi w czasie poczęcia, ale także trwałe dziewictwo po narodzeniu Chrystusa (aż do śmierci), które „nie naruszyło Jej dziewiczej czystości, lecz ją uświęciło” (Sobór

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

 • Św. Szczepan

  Św. Szczepan był pierwszym męczennikiem (Protomartyr) w chrześcijaństwie. Jego greckie imię Stephanos wskazuje, że nie był Żydem, ale nawróconym hellenistą. Został wybrany do grona Siedmiu, których zadaniem była posługa ubogim i wdowom w Kościele w Jerozolimie (Dz 6,1-7). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58