Stanisław Staszic - biografia, poglądy i reformy - strona 4

się też za sojuszem szlachecko-mieszczańskim, mającym stanowić przeciwwagę dla wpływowej magnaterii. Ze współczuciem wypowiadał się Staszic na temat doli chłopów, jednak w tym zakresie brak konkretnych postulatów. Obydwa traktaty są jednocześnie przykładem doskonałej prozy publicystycznej.

„Myśli o równowadze politycznej w Europie” – to wyraz poglądów autora na temat legalizmu politycznego. Staszic zdradzał negatywny stosunek do Napoleona i uważał, że Polacy powinni się raczej zjednoczyć z Rosjanami pod władzą cara, by móc skutecznie przeciwstawić się potędze francuskiego cesarza.

„Ród ludzki” – poemat historiozoficzny, będący wykładnią ewolucyjnych poglądów autora. Staszic uważał, że społeczeństwa również podlegają ewolucji – od form prostych do złożonych i doskonalszych. Wierzył, że w przyszłości zapanują społeczeństwa wysoko zorganizowane, żyjące w zgodzie z naturą i bez przemocy. W dziele została też zawarta krytyka feudalizmu i roli duchowieństwa w życiu społecznym, co spowodowało konfiskatę poematu.

Polecamy również:

  • Hugo Kołłątaj - biografia, poglądy i reformy

    Hugo Kołłątaj urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1750 roku. Edukację rozpoczął w szkole w Pińczowie, po czym kontynuował na Akademii Krakowskiej. Uzyskał tam w 1768 roku stopień doktora filozofii. Następnie kształcił się na Uniwersytecie w Wiedniu (1770-1774) i w Rzymie, gdzie przyjął świecenia kapłańskie, a... Więcej »

  • Stanisław Leszczyński- biografia, poglądy i reformy

    Stanisław Leszczyński urodził się w 1677 roku we Lwowie jako syn podskarbiego wielkiego koronnego Rafała Leszczyńskiego i Anny z Jabłonowskich. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w magnackich rodach, naukę pobierał w domu, gdzie sprowadzano nauczycieli także z zagranicy. Kontynuował ją w protestanckim gimnazjum w... Więcej »

  • Konstytucja 3 maja - geneza, reformy, znaczenie

    Konstytucja 3 maja została uchwalona podczas Sejmu Czteroletniego (1788-1792) , który od 1790 r. był sejmem skonfederowanym, a więc nie obowiązywała na nim zasada liberum veto. Dzięki temu udało się przyjąć radykalny program konstytucji. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58