Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Psalm jako gatunek biblijny - rodzaje psalmów - strona 2

dziękczynne (dziękczynienia indywidualnego i narodowego). Kolejny typ stanowią psalmy pochwalne, skupiające się wokół wychwalania boskich przymiotów. Psalmy królewskie są skoncentrowane na królu Izraela, który jest postrzegany nie tylko jako świecki monarcha, ale również przedstawiciel Jahwe na ziemi. Ta grupa utworów ma najczęściej sens mesjaniczny (zapowiada przyjście Mesjasza). Ponadto psalmy królewskie są cennym źródłem wiedzy o obyczajowości i ceremoniałach na dworze żydowskich monarchów. Następnym rodzajem są psalmy Syjonu. Wiążą się one z centralnym ośrodkiem religijno-kulturowym Żydów, czyli Syjonem, gdzie znajdowała się Świątynia Salomona, a w niej Arka Przymierza. Pieśni te najczęściej towarzyszyły pielgrzymkom do miejsc świętych. Inną grupą są psalmy królowania Jahwe, które wychwalały Boga jako króla narodu Izraela, a wykonywano je głównie podczas ceremonii świątecznych. Wyróżnia się także psalmy mądrościowe, których dominującą cechą jest kategoria nagrody i kary za dobre lub złe czyny. Można także wyodrębnić psalmy pokutne i prorocze.

Zobacz również

 • Psalm 1 - interpretacja i analiza

  Psalm 1 to utwór, którego semantyka skupia się wokół obrazu drogi. Motyw wędrówki jest metaforą ludzkiego życia. Tekst został skomponowany na zasadzie kontrastu. Mówi się tutaj bowiem o dwóch rodzajach dróg: pierwsza to ta, którą podążają ludzie pobożni, druga natomiast jest udzia...

  Więcej
 • Psalm 6 - interpretacja i analiza

  Psalm 6 można zaliczyć przede wszystkim do psalmów błagalnych, ponieważ jego głównym tematem jest prośba o ocalenie i zbawienie. Utwór posiada również cechy psalmu dziękczynnego, mowa w nim bowiem o modlitwie wysłuchanej.

  Więcej
 • Psalm 8 - interpretacja i analiza

  Psalm 8 zalicza się do psalmów pochwalnych, ponieważ jego treścią jest wychwalanie przymiotów Boga. Ponadto pieśń ta ma również charakter dziękczynny, ze względu na podkreślenie dobrodziejstw, którymi Pan obdarza człowieka. Wilfrid J. Harrington zaznacza, że dziękczynienie i wychwalanie Jahwe były w kulturz...

  Więcej
 • Psalm 23 - interpretacja i analiza

  Psalm 23 to utwór dziękczynny i pochwalny. Jego główna myśl skupia się wokół wysławiania Boga ze względu na pomoc, jakiej udziela człowiekowi w szczególnie trudnych dla niego momentach. Pieśni można również przypisać funkcję dydaktyczną. Pokazuje ona bowiem, że postępowanie zgodne z boskimi nakazam...

  Więcej
 • Psalm 130 - interpretacja i analiza

  Psalm 130 nosi znamiona zarówno psalmu błagalnego, pochwalnego, jak i profetycznego. Podmiotem utworu jest bowiem człowiek wzywający boskiego miłosierdzia, ale jednocześnie wychwalający przymioty Pana i przewidujący jego zbawcze działanie w wymiarze całego narodu Izraela.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28