Esej - definicja, cechy, przykłady - strona 2

przykładach, wspomnieniach – ale ich rola jest podrzędna w stosunku do głównej myśli. Stanowią one jedynie rodzaj argumentu, dowodu dla stawianej tezy.

Konstrukcja eseju bliska jest strumieniowi świadomości, pozbawiona nadrzędnego porządku linearnego, chronologicznego czy tematycznego. Nie obowiązuje tu hierarchia ważności tematów. Autor przytacza myśli w sposób luźny, zgodnie z własnymi skojarzeniami, często posługując się skrótem myślowym. Nie dąży też do wyczerpania tematu. Esej nie ma ambicji traktatu, nie zmierza do całościowego ujęcia problemu, ogranicza się do przedstawienia subiektywnego punktu widzenia autora.

Geneza eseju

Gatunek ten wywodzi się z epoki renesansu, za jego twórców uznaje się Michaela de Montaigne'a oraz Francisa Bacona. To oni nadali mu nazwę i nowożytny kształt. Jednak „próby”, zwane częściej „szkicami”, powstawały już w starożytności. Były to zapiski luźnych przemyśleń najczęściej na tematy filozoficzne. Elementy eseju pojawiały się także w popularnych wówczas dialogach, np. diatrybach cynickich czy satyrach menippejskich, a ponadto w listach, sentencjach i exemplach. Wśród przedstawicieli antycznego eseju można wymienić Plutarcha („Moralia”), Senekę

Polecamy również:

 • Traktat - definicja, cechy, przykłady

  To dzieło o charakterze naukowym, obszerna rozprawa naukowa, obejmująca szczegółowe opracowanie jakiegoś tematu. Traktat zmierza do jasnego i pełnego ujęcia zagadnienia, grupuje i hierarchizuje wiedzę z danego zakresu. Więcej »

 • Dramat klasyczny - cechy i geneza

  Dramat klasyczny to forma dramatu ukształtowana w renesansie, na wzór dramatu antycznego. Charakterystyczną cechą odrodzenia było sięganie do starożytnych ideałów – kulturę antyczną uważano za wzór doskonałości. Ta ostatnia oznaczała zaś harmonię, zachowanie proporcji, stosowność oraz... Więcej »

 • Dramat szekspirowski - definicja, cechy, przykłady

  W czasach, kiedy tworzył Szekspir, w Europie triumfy świecił dramat klasyczny, ściśle wzorowany na tragedii antycznej. Dramaturg ze Stratfordu pogwałcił większość obowiązujących w nim zasad i kierując się własną wyobraźnią i potrzebami nowej publiczność, stworzył nowy typ dramatu, nazwany od jego nazwiska... Więcej »

 • Fraszka - definicja, cechy, przykłady

  Nazwa gatunku wywodzi się od włoskiego słowa frasca, które oznacza „gałązkę”, a więc coś drobnego, błahego. Literacka fraszka to taki właśnie niewielkich rozmiarów utwór literacki. Więcej »

 • Kazanie - definicja i cechy

  Kazanie należy do tzw. literatury stosowanej, jest to wypowiedź jakiegoś autorytetu, najczęściej osoby duchownej, w kwestiach moralnych. Wyróżnia się dwa rodzaje kazań: tematyczne i homilię. Kazanie tematyczne tzw. contio (mowa) lub sermo (gawęda) to utwór oparty na zasadach retoryki, mający... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46