Dzieło filmowe - budowa filmu, ruchy kamery, plan filmowy

Dzieło filmowe (film) to jedna z form audiowizualnych, składająca się z sekwencji scen, tworzących kolejne ujęcia w określonym czasie, przestrzeni i z odpowiednim dźwiękiem lub bez niego.

Budowa filmu

 Na budowę dzieła filmowego składa się wiele elementów. Najważniejsze z nich to:

a) Scenariusz, tekst literacki stanowiący podstawę fabuły filmu. Może być to utwór samodzielny bądź adaptacja (przeróbka) dzieła literackiego. Zawiera dialogi bohaterów, opis akcji i charakterystykę postaci. Autorem scenariusza jest zazwyczaj scenarzysta lub reżyser.

b) Reżyseria, czyli opracowanie koncepcji scenariusza oraz czuwanie nad jej realizacją.

c) Gra aktorska, będąca interpretacją dzieła, wcieleniem się aktora w rolę bohatera scenariusza.

d) Montaż, czyli operacja połączenia ze sobą różnych kadrów, oddzielnych ujęć. Dzięki niemu możliwe jest wykorzystanie przemienności płaszczyzn czasowych (przenoszenie się w różne momenty scenariusza na osi czasu filmu).

Można zatem powiedzieć, że film jest utworem wielowarstwowym.

Ruchy kamery

Obraz filmowy realizowany jest przy wykorzystaniu kamery, rejestrującej go na taśmie filmowej.  Dzięki ruchowi kamery możliwa jest realizacja różnych rodzajów ujęć:

ujęcie statyczne, gdy kamera stoi nieruchomo

panoramy, gdy kamera obraca się w poziomej i pionowej płaszczyźnie

jazdy kamery, gdy zmienia ona miejsce w różnych kierunkach i szybkościach

jazdy z panoramowaniem, przy wykorzystaniu wózka na szynach

Ruch kamery pozwala na ukazanie stosunków przestrzennych postaci i otoczenia.

Plan filmowy

Ujęcia scen realizowane są na planie filmowym. Zazwyczaj jedno ujęcie odpowiada jednemu planowi, ale dzięki montażowi i ruchowi kamery możliwe jest zestawienie kilku ujęć na jednym planie. Plan wybierany jest podstawie określonych potrzeb (w zależności od tego jaką role ma pełnić w danym ujęciu, a także od roli aktora).

Istnieje kilka rodzajów planów filmowych:

plan ogólny, w którym przekazywane są ogólne informacje o miejscu akcji filmu i działaniach bohaterów, główne miejsce zajmuje tło

plan pełny, w którym przedstawia się szczegółowy związek człowieka (bohatera) i miejsca, w którym się znajduje, człowiek ukazany jest tu w całości, już nie stanowi jedynie tła dla otoczenia

plan amerykański, w którym bohater przedstawiony jest do połowy ciała

półzbliżenie, w którym ukazuje się popiersie postaci ludzkiej by podkreślić jej mimikę i gestykulację

zbliżenie, w którym większa część ekranu zajmuje twarz ludzka w celu ukazania stanu psychicznego bohatera

duże zbliżenie, w którym szczegółowo wyodrębnia się szczegóły ludzkiej postaci (oczy, usta, nos)

Dzieło filmowe - budowa filmu, ruchy kamery, plan filmowy
Sergiusz Sprudin - operator Polskiej Kroniki Filmowej/commons.wikimedia.org

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09