Bogurodzica i Lament świętokrzyski - porównanie wierszy - strona 6

poezji średniowiecznej, pojawiają się tutaj motywy wspólne.

Chociaż utwory te prezentują Matkę Bożą w zupełnie innej konwencji – jako Pośredniczkę ludzkości oraz współcierpiącą ze swym Synem – to zarówno „Bogurodzica”, jak i „Lament świętokrzyski” eksponują niezwykłą rolę Maryi i jej „boskiego macierzyństwa”. Teksty te wskazują także na szczególny rodzaj więzi, jaki łączy Matkę Boską z ludźmi, których również można uznać za jej dzieci. W „Bogurodzicy” pojawia się gorąca prośba do Maryi, natomiast w „Lamencie świętokrzyskim” udziela ona ostrzeżenia swym dzieciom (a dokładnie – córkom).

Trudno porównywać te dzieła pod względem formalnym, gdyż były one przeznaczone do zupełnie odmiennych celów. Trzeba jednak zaznaczyć, że oba utwory są niezwykle kunsztowne i skrupulatnie napisane. Pojawiają się w nich rymy (wewnętrzne i zewnętrzne), paralele oraz zestawienia nacechowane antytetycznie lub paradoksalnie. Zarówno „Bogurodzica”, jak i „Lament świętokrzyski” odnoszą się do motywów, które powstawały poza Polską i były żywotne w całej Europie. Może to świadczyć o tym, iż autorzy tych utworów byli ludźmi światłymi i obeznanymi z kulturą łacińską.

Warty odnotowania jest także fakt, iż dwa najstarsze polskie arcydzieła poetyckie nie przejęły owych motywów w sposób bierny, lecz zostały one poddane twórczej interpretacji i ukazane w nieco inny sposób. W dodatku, oba dzieła potwierdzają dobrą znajomość teologii chrześcijańskiej ich autorów („Bogurodzica” doskonale oddaje dogmaty wiary, natomiast w „Lamencie świętokrzyskim” pojawia się scena zwiastowania).

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
f
h9\ • 2020-09-22 15:56:45
Ja tylko powiem że ,JD
Dis • 2020-09-22 15:44:51
Co
kek • 2020-09-22 15:26:13
guiguigoiu
karuigy • 2020-09-22 14:15:16
JD
frou_sen • 2020-09-22 14:07:13