Rozwiąż równanie

Rozwiąż równanie x3+3x2+2x+6=0

Liceum Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Dawid Ekspert eSzkola.pl
20.01.2020 15:04

Aby rozwiązać powyższe równanie musimy zastosować metodę grupowania wyrazów.

x3+3x2+2x+6=0

x2(x+3)+2(x+3)=0 

Widzimy, że wyrażenie (x+3) powtarza się 2 razy, dlatego też wyciągamy to wyrażenie przed nawias:

(x+3)(x2+2)=0

Otrzymaliśmy wyrażenie iloczynowe, czyli żeby wynki działania był równy 0 co najmniej jedno wyrażenie musi być równe 0, zatem:

x+3=0 v x2+2=0

x=-3 v x2=-2,

nie istnieje taka liczba, która podniesiona do kwadratu da wynik -2, zatem rozwiązaniem naszego równania jest liczba -3

ODP. x=-3

 

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza