Tryby warunkowe - język angielski - strona 3

wygrał na loterii, kupiłbym dom nad morzem.
If we had more time, we would visit you. - Gdybyśmy mieli więcej czasu, odwiedzilibyśmy cię.
I would be happy, if I got that job. - Byłbym szczęśliwy, gdybym dostał tę pracę.

Powszechne jest też użycie czasowników modalnych might i could:

If you become a celebrity, you might be very busy. - Jeśli stałbyś się celebrytą, mógłbyś być bardzo zajęty.
He could win, if he tried. - Mógłby wygrać, gdyby spróbował.

W języku formalnym zamiast 'was' (w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej) używamy często 'were':

If I were you, I would go to this party. - Gdybym była tobą (na twoim miejscu) poszłabym na tą imprezę.
If he were in your shoes, he wouldn't give up.  Gdyby on był na twoim miejscu, nie poddałby się.

Trzeci tryb warunkowy (third conditional) opisuje sytuacje nieprawdziwe odnoszące się do przeszłości. W tego typu zdaniach po 'if' występuje czas past perfect. W drugiej części zdania (the result clause) używamy would + have + past participle:

If you had studied more, you would have passed the exam. - Gdybyś więcej się uczył, zdałbyś egzamin.

Powyższe zdanie odnosi się do sytuacji z przeszłości, której nie można już zmienić: nie uczyłeś się, więc

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
Ania
2018-10-23 18:23:11
Bardzo fajny tekst, jakby ktoś chciałjeszcze doczytać, to znalazłem tez fajny tekst na temat trybów warunkowych tutaj: https://speakingo.com/angielskie-tryby-warunkowe-aka-conditionals/
Ostatnio komentowane
nie XD
3wrwerwr • 2020-12-05 17:14:29
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31