Drugi tryb warunkowy (Second conditional)

Drugi tryb warunkowy (second conditional) wyraża mniejsze prawdopodobieństwo niż pierwszy tryb warunkowy. Stosowany jest zwykle w przypadku bardzo nieprawdopodobnych rzeczy. Może też służyć dawaniu porad. Second conditional to tzw. gdybanie na temat teraźniejszości lub przyszłości:

If I had more money, I would buy a new car. - Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym nowy samochód. (Nie sądzę, że będę miał więcej pieniędzy)

If we had more time, we would join a chess club. - Gdybyśmy mieli więcej czasu, dołączylibyśmy do klubu szachowego. (Ale nie mamy i raczej nie będziemy mieć)

If I were you, I would give up smoking. - Gdybym był tobą / na twoim miejscu, rzuciłbym palenie. (Ale nie jestem i nie będę tobą)

She would be happy, if she lived in the big city. - Ona byłaby szczęśliwa, gdyby żyła w wielkim mieście.

If you spoke more fluently, he could understand you. - Gdybyś mówił płynniej, on by cię zrozumiał.

Konstrukcja drugiego trybu warunkowego

If + Past simple (or continuous) + would / could / might + infinitive

Tak samo jak w przypadku inych zdań warunkowych, kolejność tych części w zdaniu nie ma znaczenia. 'If' może stać zarówno na początku zdania wprowadzając zdanie warunkowe, jak i w drugiej części zdania – po konsekwencjach danego warunku. Należy jednak uważać na przecinek (lub jego brak):

If I wanted to learn English, I would go to England.
I would go to England if I wanted to learn English.

W pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik 'to be' w czasie przeszłym często otrzymuje formę 'were', która jest bardziej formalne niż forma 'was'. W praktyce, często stosuje się je wymiennie:

If I were you, I wouldn't agree. - Gdybym był tobą, nie zgodziłbym się. (more formal)

If I wasn't so sick, I would go to the party. - Gdybym nie był taki chory, poszedłbym na imprezę. (more informal)

Zamiast 'would' można użyć innych czasowników modalnych (might, could):

He might win, if he tried. - Mógłby wygrać, gdyby spróbował.

If I had a driving license, I could drive a car. - Gdybym miała prawo jazdy, mogłabym jeździć samochodem.

I could lend you my bike, if you could ride. - Mógłbym pożyczyć ci rower, gdybyś umiał jeździć.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19