Stopniowanie przymiotników - język angielski, przykłady - strona 2

is taller than Eva. - Ania jest wyższa od Ewy.
Paris is nicer than Wroclaw. - Paryż jest większy niż Wrocław.
My house is bigger than yours. - Mój dom jest większy niż twój/od twojego.

W powyższych przykładach słowo 'than' tłumaczymy jako niż/od.

Jeśli przymiotnik kończy się na -y, dodajemy końcówkę -ier (znika 'y')

happy – happier
easy – easier
silly – sillier

Stopień najwyższy (superlative) krótkich przymiotników

W stopniu najwyższym pojawia się the oraz końcówka -est:

the latest
the coldest
the biggest

Przy czym wyrazy zakończone na -y, które w stopniu wyższym otrzymały końcówkę -ier, zachowują oboczność ('i'):

the happiest
the easiest
the siliest

Przykłady zdań z krótkimi przymiotnikami w stopniu najwyższym:

He is the oldest man in our town. - On jest najstarszym mężczyzną w naszym mieście.
What is the biggest building in the world?  - Jaki jest największy budynek na świecie?
This is the prittiest picture I have ever seen. - To najpiękniejszy obrazek jaki kiedykolwiek widziałam.

II Stopniowane opisowe przymiotników w języku angielskim

W sposób opisowy stopniujemy dłuższe przymiotniki (mające co najmniej dwie sylaby), np.: interesting, expensive, intelligent, serious, careful.

Stopień wyższy (comparative

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06