Przymiotniki angielskie - gramatyka, dzierżawcze, jak tworzyć, kolejność - strona 6

ej)
it – its   (tego)

liczba mnoga (plural):
we – our   (nasz / nasza / nasi / nasze)
you – your   (wasz / wasza / wasi / wasze)
they – their   (ich)

Przymiotniki dzierżawcze nie odmieniają się przez rodzaje (mój / moja / moi / moje). Za każdym razem powiemy 'my'.

Przykłady:
my mother   your bag   his shoes   her child   its color   our plans   your car   their garden

I have just finished my homework.
The dog is chasing its tail.
We meet our friends every Friday.

Tworzenie przymiotników w języku angielskim

Przymiotniki można utworzyć od różnych części mowy. Najczęściej służą nam do tego rzeczowniki i czasowniki. W celu utworzenia przymiotnika dodajemy jedną z następujących końcówek: -ful, -less, -ible, -able, -al, -en, -y, -ant.

Przykład: pain + ful = painful  (ból + ful = sprawiający ból)

- ful  helpful   beautiful   cheerful
- less   hopeless   restless   childless
- ible   incredible  illegible   terrible
- able   profitable     degradable   remarkable
- al   loyal  natual   seasonal   
- en   golden   wooden
- y   dirty   easy   funny
- ant   pleasant   important   elegant

Inny sposób tworzenia przymiotników polega na użyciu przedrostków: un, ir, im, in, dis. Utworzone przy ich pomocy przymiotniki mają

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
Ferdynand Kiepski
2017-04-27 18:05:16
całkiem spoko
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39