Czasy w języku angielskim - strona 12

ezę?
She is going to buy a new house. - Ona zamierza kupić nowy dom.

Mówiąc o przyszłości możemy użyć również czasu present continuous. Dzieje się tak w przypadkach, kiedy coś jest dokładnie zaplanowane (prawie że pewne) i mówiący jest przekoanany, że to nastąpi.

We are going to Greece next summer. - Następnego lata jedziemy do Grecji.
Are they leaving soon? - Czy oni wkrótce wychodzą.
I'm not playing football tomorrow. - Nie gram jutro w piłkę nożną.

Stative verbs i czasy gramatyczne

Należy zapamiętać, że nigdy nie używamy czasów progresywnych (continuous) z czasownikami statycznymi (stative verbs), czyli czasownikami odnoszącymi się do: uczuć (love, like, hate), posiadania (own, have, belong), stanów umysłu (think, know, see). Więcej na temat tej grupy czasowników przeczytać można w sekcji 'Stative verbs'. A oto kilka przykładów użycia stative verbs:

I love you. - Kocham cię.
She likes chocolate. - Ona lubi czekoladę.
They used to own a big house. - Oni kiedyś posiadali duży dom.
It didn't belong to me. - To nie należało do mnie.
What do you think of it? - Co o tym myślisz?
He always knew better. - On zawsze wiedział lepiej.
I see your point. - Rozumiem twój punkt widzenia.

Polecamy również:

 • Present Continuous - budowa

  Czas present continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + odmieniony czasownik to be (am/is/are) +  czasownik z końcówką '-ing' Więcej »

 • Past Continuous - budowa

  Czas past continuous ma następującą budowę: podmiot + czasownik to be w czasie przeszłym (was/were) +  czasownik z końcówką '-ing'. I/he/she/it was playing; We/you/they were dancing. Więcej »

 • Present Simple - budowa

  Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple: podmiot + czasownik w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'. Więcej »

 • Past Simple - budowa

  Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04