Adwentyści Dnia Siódmego - historia, informacje. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce - strona 3

w RP, który liczy blisko 10 tysięcy członków. Skupiają się oni w ponad 150 ośrodkach na terenie całej Polski. Kościół administracyjnie dzieli się na trzy diecezje: wschodnią z siedzibą w Warszawie, zachodnią w Poznaniu i diecezje południową w Krakowie. Prowadzi liczne instytucje m.in.: Chrześcijańską Służbę Charytatywną, Dom Opieki „Samarytanin”, Korespondencyjną Szkołę Biblijną, Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną oraz Fundację Źródła Życia. Do Kościoła należy także Wydawnictwo Znaki Czasu oraz ośrodek radiowo-telewizyjny „Głos Nadziei”. Urząd przewodniczącego od 2013 r. sprawuje pastor Jarosław Dzięgielewski.

- Adwentyści Dnia Siódmego – Ruch Reformacyjny, który gromadzi około 40 wiernych. Powstał w wyniku rozłamu w obrębie Adwentystów Dnia Siódmego na tle stosunku do służby wojskowej. Członkowie Ruchu Reformacyjnego są pacyfistami. Ich obecność na ziemiach polskich datuje się na 1925 r. Jako Kościół zostali zarejestrowani w 1990 r. Główna siedziba znajduje się w Rudzie Śląskiej. Ruch posiada sześć placówek: lubelską, podkarpacką, łódzką, dolnośląską, zachodnio-pomorską oraz kujawsko-pomorską. Większość wiernych skupiona jest w okręgu śląskim.

- Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, który stanowi część Kościoła mającego swą siedzibę w Mosbach w Niemczech, powstałego w wyniku rozłamu w nurcie adwentystycznym. Przyczyną podziału był sprzeciwu wyznawców wobec służby wojskowej w czasie I wojny światowej. Kościół posiada 3 zbory na terenie Polski: w Poznaniu, Bytomiu i Ropie. Liczy około 30 członków. Został zarejestrowany w 1990 r.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06