Adwentyści Dnia Siódmego - historia, informacje. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego powstał w 1863 r. w Stanach Zjednoczonych jako owoc ruchu nazywanego przebudzeniem adwentowym, który zainicjował William Miller. Założycielką Kościoła była natomiast Ellen Gould White.

Adwentyści Dnia Siódmego za jedyne źródło objawienia i za jedyny autorytet w sprawach wiary uważają Biblię. Wierzą w Trójcę św., ale nie uznają nieśmiertelności duszy oraz istnienia piekła i czyśćca. Według ich doktryny przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa najpierw dojdzie do wskrzeszenia sprawiedliwych (pierwsze zmartwychwstanie), którzy wspólnie z Nim rozpoczną 1000-letnie królowanie w niebie. Po tym okresie w wyniku Sądu Ostatecznego zmartwychwstali niesprawiedliwi oraz szatan i jego aniołowie zostaną unicestwieni przez ogień, natomiast odnowiona Ziemia stanie się ojczyzną dla wszystkich zbawionych.

Adwentyści Dnia Siódmego odrzucają teorię ewolucji i uznają wiarygodność biblijnego opisu stworzenia świata. Oczekują rychłego powrotu Jezusa, który poprzedzą znaki zgodne z proroctwami biblijnymi. Sama nazwa „adwentyści” pochodzi od łacińskiego słowa adventus oznaczającego „przyjście” (Chrystusa).

Adwentyści Dnia Siódmego świętują sobotę jako siódmy dzień tygodnia (zgodnie z IV przykazaniem biblijnego Dekalogu). Uznają chrzest dorosłych przez zanurzenie oraz Wieczerzę Pańską pod dwoma postaciami. Dodatkowo praktykują tzw. obrzęd pokory, który polega na umywaniu nóg.

Adwentyści duży nacisk kładą na przestrzeganie przykazań Dekalogu. Nie uznają kultu świętych, obrazów i relikwii. Za zbędne uważają obchody Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przywiązuje dużą uwagę do promowania zdrowego stylu życia. Prowadzi placówki medyczne, organizuje szkolenia na temat zdrowej kuchni, walczy z nałogami (wyznawców obowiązuje zakaz używania alkoholu, tytoniu, narkotyków) oraz propaguje wegetarianizm.

Do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego należy obecnie ponad 16 milionów ochrzczonych wyznawców na całym świecie (w ponad 200 krajach).

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Adwentyści Dnia Siódmego dotarli do Polski pod koniec XIX w. Pierwszy ośrodek założyli w 1888 r. na Wołyniu (zabór rosyjski), a następny w 1893 r. w Łodzi. W 1946 r. doszło do rejestracji Kościoła przez państwo.

Obecnie w Polsce można wyróżnić trzy wspólnoty, których członkowie określają się „Adwentystami Dnia Siódmego”. Należą do nich:

- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, który liczy blisko 10 tysięcy członków. Skupiają się oni w ponad 150 ośrodkach na terenie całej Polski. Kościół administracyjnie dzieli się na trzy diecezje: wschodnią z siedzibą w Warszawie, zachodnią w Poznaniu i diecezje południową w Krakowie. Prowadzi liczne instytucje m.in.: Chrześcijańską Służbę Charytatywną, Dom Opieki „Samarytanin”, Korespondencyjną Szkołę Biblijną, Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną oraz Fundację Źródła Życia. Do Kościoła należy także Wydawnictwo Znaki Czasu oraz ośrodek radiowo-telewizyjny „Głos Nadziei”. Urząd przewodniczącego od 2013 r. sprawuje pastor Jarosław Dzięgielewski.

- Adwentyści Dnia Siódmego – Ruch Reformacyjny, który gromadzi około 40 wiernych. Powstał w wyniku rozłamu w obrębie Adwentystów Dnia Siódmego na tle stosunku do służby wojskowej. Członkowie Ruchu Reformacyjnego są pacyfistami. Ich obecność na ziemiach polskich datuje się na 1925 r. Jako Kościół zostali zarejestrowani w 1990 r. Główna siedziba znajduje się w Rudzie Śląskiej. Ruch posiada sześć placówek: lubelską, podkarpacką, łódzką, dolnośląską, zachodnio-pomorską oraz kujawsko-pomorską. Większość wiernych skupiona jest w okręgu śląskim.

- Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, który stanowi część Kościoła mającego swą siedzibę w Mosbach w Niemczech, powstałego w wyniku rozłamu w nurcie adwentystycznym. Przyczyną podziału był sprzeciwu wyznawców wobec służby wojskowej w czasie I wojny światowej. Kościół posiada 3 zbory na terenie Polski: w Poznaniu, Bytomiu i Ropie. Liczy około 30 członków. Został zarejestrowany w 1990 r.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
git
• 2023-02-08 21:11:48
latwe
• 2023-02-08 17:29:35
spkk
• 2023-02-08 15:11:50
Dzk
• 2023-02-08 14:34:22
Co za down to zadaje
• 2023-02-07 17:34:39