Lew Tołstoj - biografia i twórczość - strona 5

zajmowały rosyjskiego pisarza.

W pisarstwie Tołstoja można odnaleźć zainteresowanie filozofią (bardzo widoczne są wpływy Schopenhauera), historią, kwestiami społecznymi, psychologią. Ogromna różnorodność jego dzieł ujawnia się także w mnogości technik i stylów pisarskich. Tołstoj tworzył nie tylko powieści wielkich rozmiarów, ale także nowele (np. „Za co?” – utwór poświęcony polskiemu powstańcowi zesłanemu w głąb Imperium Rosyjskiego) oraz teksty publicystyczne, w których poruszał nie tylko bieżące problemy i wyrażał swoje poglądy (znajdujące także odzwierciedlenie w jego prozie, np. patriarchalizm w „Wojnie i pokoju”), ale również badał sztukę.

Najważniejsze dzieła Tołstoja

„Dzieciństwo” (1852), „Lata chłopięce” (1854), „Młodość” (1857) (to tzw. cykl biograficzny), „Wojna i pokój” (1863-1869), „Anna Karenina” (1873-1877), „Spowiedź” (1879-1880, tekst publicystyczny), „Ciemna potęga” (1886), „Zmartwychwstanie” (1899), „Za co?” (1906).

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
dobre to
Kamil • 2020-10-27 19:39:34
4+1=5
barbara • 2020-10-27 18:44:29
gfdfkhfh
bvhf • 2020-10-27 17:19:59
gh
yt • 2020-10-27 11:46:30
Acha
Irena • 2020-10-27 10:11:29