Jan Kalwin - biografia, poglądy, działalność - strona 4

niepodważalne. W efekcie kalwinizm, który pierwotnie był bardzo restrykcyjny, stanowi obecnie liberalne wyznanie.

Jan Kalwin był wyznawcą predestynacji. Uważał, że o zbawieniu decyduje wyłącznie Bóg – już w momencie narodzin człowiek jest powołany do zbawienia lub skazany na potępienie. Istota ludzka nie ma na to wpływu. Moralne postępowanie dowodzi tylko, że dana jednostka należy do grona wybranych.

Dobrobyt materialny – według Kalwina jest przejawem Boskiej łaski. Bogacenie się jest szlachetne, choć żyć należy skromnie i cnotliwie.

Rygoryzm moralny – Kalwin był przeciwnikiem wielu rozrywek, zabraniał tańca, śpiewu, hazardu czy noszenia ozdób.

Człowiek – Jan Kalwin postrzegał człowieka na sposób średniowieczny – jako istotę słabą, skażoną grzechem pierworodnym i bezwolną. Tylko Bóg ma moc decydowania o ludzkim losie.

Istotne skutki działalności Jana Kalwina

Reorganizacja kościoła w Genewie

Kalwin przeorganizował nie tylko życie religijne, ale też społeczne wszystkich wiernych. Powołał tzw. Konsystorz Genewski, czyli ciało nadzorcze, decydujące o życiu codziennym mieszkańców. I tak zabroniono na przykład tańca, nieprzystojnych śpiewów, a nawet czytania romansów. Ze świątyni usunięto właściwie wszystkie ozdoby, wizerunki świętych, ornaty, sztandary, a nawet ołtarz. Centralnym miejscem stała się kazalnica. Kazanie zaś stanowiło najważniejszy punkt nabożeństwa i zawsze dotyczyło konkretnego fragmentu Biblii.

Wystąpienia publiczne

Kalwin występował w imieniu protestantów podczas dysput teologicznych w Wormacji i Ratyzbonie. Publikując w języku francuskim, niewątpliwie przyczynił się do jego rozwoju.

Polecamy również:

 • Marcin Luter - biografia, poglądy, działalność

  Marcin Luter urodził się w roku 1483 w Eisleben. Jego rodzice wywodzili się warstwy tzw. dziedzicznych czynszowników, jednak zła sytuacja materialna zmusiła ich do opuszczenia wsi i poszukiwania pracy w mieście. Już po narodzinach syna przenieśli się do Mansfeld – Hans Luter, ojciec przyszłego... Więcej »

 • Jan Hus - biografia, poglądy, działalność

  Jan Hus urodził się w 1370 roku w Czechach. Pochodził z rodziny chłopskiej. Mając 20 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie Praskim, a po sześciu latach uzyskał tytuł magistra. W 1398 roku podjął pracę na tymże uniwersytecie jako wykładowca. W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie, rok później został... Więcej »

 • Henryk VIII i powstanie anglikanizmu

  Henryk VIII Tudor był królem Anglii w latach 1509-1547. Jego ojciec, Henryk VII, zdobył władzę na drodze podbojów. Umocnił ją dzięki małżeństwu z siostrą Edwarda V, Elżbietą. Jego następcą miał zostać najstarszy syn, Artur. W 1501 roku Artur poślubił księżniczkę Katarzynę Aragońską, jednak niedługo... Więcej »

 • Reformacja w Polsce - najważniejsze informacje

  Już od czasów Jana Husa Europę ogarniały niepokoje religijne. W wielu państwach dochodziło do wojen domowych na tym tle. Z Francji falami uciekali protestanci, z Anglii emigrowało wielu duchownych katolickich. Patrząc z tej perspektywy, Polska jawiła się jako ostoja tolerancji religijnej. Idee reformatorskie... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
nicki-dziki22
2019-09-21 12:39:29
super
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39