Impresjonizm w Ludziach Bezdomnych - strona 3

jak francuscy malarze, pisarz położył nacisk na grę świateł i zmienność barw.

Podobną technikę stosował czasami Żeromski przedstawiając stany psychiczne bohaterów. Konkretne uczucia nie zostają nazwane, autor przytacza szereg wrażeń, zmian nastrojów, jakie są udziałem postaci:

(…) Judym stał przy otwartym oknie. Czuł w sobie zjednoczenie z tym, na co spoglądał. Przez jego ciało zdawała się płynąć siła natury stwarzająca rozrost drzew i wykwitanie liści. Judym uczuł w sobie tę siłę i uczuł władzę spożytkowania jej w wielkiej pracy. Nadzieja trudów, które przewidywał w tym miejscu, poiła go rozkoszą. Patrzał w przestrzeń i uderzał ją silnymi oczyma. Nareszcie, nareszcie! Oto miejsce, gdzie mu będzie wolno włożyć jarzmo i drzeć starą glebę głęboko sięgającym pługiem. Będzie tu siał, będzie pracował za tłum ludzi, będzie oddawał światu wszystko, co wziął od niego. Nie pożałuje ramion, nie będzie skąpił potu! Niechże wiedzą, jak się wywdzięcza ten z motłochu, kogo przyjmą do swej kultury, komu udzielą cząsteczki swych praw do czynu. W owej chwili siły jego duszy spoczęły na czymś nieuchwytnym, jakby na dźwięku płynącym w przestrzeni, jakby na szeleście grabowych liści, który pośród drzew zamierał. Było to krótkie, radosne błogosławienie tajemnych potęg świata za owo święte prawo człowieka do pracy i za siły, za mocne barki, które do niej służą (…).

Impresjonistyczna technika przedstawiania uczuć widoczna jest również we fragmencie opisującym wyjazd doktora z Cisów: „(…) Był tym wspomnieniem wzruszony do łez. Żałował tamtych miejsc z bólem w sercu, z niemocą w rękach i nogach”.

Bolesne wspomnienia nachodzą Judyma niespodziewanie – to krótkie wrażenie, przelotna chwila żalu. Uczucia bohatera są zmienne, żal do Krzywosąda i Węglichowskiego miesza się z sympatią.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
e za
kelo\ • 2020-12-01 21:00:20
7
wier • 2020-12-01 20:25:25
????
Mentos • 2020-12-01 18:19:25
Dz
AAAA • 2020-12-01 14:55:56