Franciszek Kniaźnin – biografia, twórczość - strona 2

zmu. Podczas pobytu w Puławach tworzył dworskie dramaty i refleksyjne ody. Ich tematem były przede wszystkim wydarzenia publiczne. Do najważniejszych dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina należą:

Bajki, Warszawa 1776

Do wąsów, red. 1 powst. 1779

Erotyki t. 1-2, Warszawa 1779

Carmina, Warszawa 1781

Żale Orfeusza nad Eurydyką, powst. w latach 1780–1781

Balon, czyli wieczory puławskie. Poema w 10 pieśniach, powst. około roku 1784

Na regiment J.W. Potockiego wwdy ruskiego i 24 sztuk armat Rzplitej na sejmie grodzieńskim 1784

Matka do córki. O cnocie, powst. w latach 1784–1785

Anakreon. Krotofila we 3 aktach. Na imieniny kżny Izabeli Czartoryskiej, powst. 1787

Do Jaśnie Oświeconego Księcia IMci Wirtemberskiego. Na obóz pod Gołębiem (Warszawa 1791)

Trzy gody. Sielanka w 5 aktach, powst. w latach 1790–1792

Zosiny. Sielanka w 1 akcie, powst. w latach 1791–1792

Hejnał na dzień Trzeci Maja 1792

Hektor. Tragedia w 5 aktach, powst. w latach 1792–1793

Poezje... ręką własną pisane t. 1-2, powst. w latach 1794–1796