Rokoko w literaturze - cechy, przedstawiciele i dzieła

Termin „rokoko” trafił do literatury za pośrednictwem sztuki, gdzie cechował się lekkością, finezją oraz wyrafinowanym zdobnictwem. Styl ten zrodził się w opozycji do klasycyzmu i sentymentalizmu.

Figurki z porcelany miśnieńskiej (projekt J.J. Kändlera, 1744)
Figurki z porcelany miśnieńskiej (projekt J.J. Kändlera, 1744)

Na gruncie literatury zasadnicza zmiana dotyczyła celu twórczości. Klasycystyczna formuła docere, delectare, permovere (nauczać, bawić, wzruszać) została ograniczona do delectare, czyli dawania przyjemności. Literatura została zwolniona z zadań uczenia oraz wychowywania odbiorców. Jak każda inna dziedzina sztuki, miała dawać przede wszystkim przyjemność estetyczną, pozbawiona dodatkowych znaczeń i funkcji. Założenie takie wynikało przede wszystkim z przekonania, że natura ludzka nie poddaje się łatwo zabiegom pedagogicznym i sama tylko lektura jej nie zmieni.

Także sentymentalna koncepcja poety jako czułego kochanka, który swymi wyznaniami wzruszał odbiorcę, nie znalazła uznania w nurcie rokoka. Sentymentalna poezja była melancholijna, rokokowa zaś radosna, beztroska, przepojona zmysłowością i flirtem. Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, w literaturze tego okresu ceniono wdzięk, subtelność i delikatność.

Szczególną popularnością cieszyły się niewielkie i wytworne formy takie jak: sonet, anakreontyk, sielanka, rondo, zagadka wierszowana czy bilet poetycki. Natomiast w dramacie dominowały farsy, opery i wodewile. Twórcy rokokowi uznawali wyższość swobody poetyckiej nad klasycystycznym przestrzeganiem reguł poprawności. Ceniono dobry smak i naturalną prostotę. Najczęściej podejmowano w utworach tematykę miłosną, przedstawiając subtelny flirt i żartobliwą grę towarzyską.

W literaturze francuskiej reprezentantami nurtu rokokowego są: Pierre de Marivaux, Pierre Beaumarchais, Alain-Rene Lesage, Antoine Prevost. W Anglii zdobył on aż takiego uznania, ale ślady tej estetyki można odnaleźć np. w twórczości Alexandra Pope'a, we Włoszech natomiast – w dziełach Pietra Metastasiego i Uga Foscola.

W Polsce datuje się rokoko na okres od lat 50. do 80. XVIII wieku. Pierwsze jego zapowiedzi – lekka tematyka, zmysłowość i rezygnacja z moralizatorstwa – pojawiają się już w twórczości Elżbiety Drużbackiej i Urszuli Radziwiłłowej.

W latach 70. i 80. elementy rokoka były obecne w twórczości wszystkich najwybitniejszych twórców tego okresu. Adam Naruszewicz tworzył eleganckie, drobne formy poetyckie o błahej tematyce, np.: „Podziękowanie za zegarek wzięty z rąk JK Mości”, „Filiżanka”, „Na sanie księżny Izabeli Czartoryskiej”. W twórczości Ignacego Krasickiego odnajdziemy elementy libertyńskie, np. w „Monachomachii”. Z kolei rokokowy charakter „Myszeidy” przejawia się w zastosowaniu stylizacji i parodii. Stanisław Trembecki był autorem m.in. śmiałych erotyków takich jak: „Kąpiel”, „List do Izydy”, „Epitalamium Hipolitowi i Belinie”. Wśród twórców dramatycznych również panowała moda na rokokową swobodę, hołdował jej m.in. Franciszek Zabłocki („Fircyk w zalotach”, „Król w kraju rozkoszy”).

I choć rokoko unikało programowych założeń i ścisłej poetyki, Józef Szymanowski podjął próbę wyznaczenia charakterystycznych cech tego prądu. W „Listach o guście, czyli smaku” wymienia czułość, trafność i delikatność jako najistotniejsze wyznaczniki dzieła rokokowego. To gust twórcy jest gwarantem piękna dzieła sztuki, a nie odgórne normy i wytyczne. Piękno to prostota i harmonia, ponadto twór artystyczny winien być oryginalny i jednolity. Szymanowski, poza tą rokokową poetyką, jest też autorem przekładów (z Ch. L. Montesquieugo „Świątynia Wenery w Kindos”) oraz wierszy lirycznych i sielanek.

Za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej literatury rokokowej uważa się jednak Franciszka Dionizego Kniaźnina, który zasłużył sobie na to miano przede wszystkim „Erotykami”.

Krytyczna postawa wobec zjawisk społecznych i politycznych, połączona z brakiem dydaktyzmu cechowała twórców tzw. nurtu intelektualnego w literaturze rozwojowej. W tym duchu tworzyli m.in.: F. Gawdzicki, J. Czyż, J. Jasieński i T. K. Węgierski.

Wpływ rokoka na rozwój literatury widoczny jest w doskonaleniu się drobnych form poetyckich, a także w rozwoju poezji okolicznościowej. Na uwagę zasługiwały bowiem tematy błahe, zwykłe, codzienne.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
miąższ
2019-01-07 14:10:35
Rokoko było przed oświeceniem, więc przed klasycyzmem w sztuce. "Styl ten zrodził się w opozycji do klasycyzmu i sentymentalizmu" - jak mógł się zrodzić w opozycji, jak obu tych nurtów jeszcze nie było?
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
7
• 2023-06-10 12:47:08
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31