Adam Jerzy Czartoryski - biografia, dokonania - historia

Książę Adam Jerzy Czartoryski urodził się 14.01.1770 roku w Warszawie. Pochodził z jednej z największych i najbogatszych rodzin magnackich w Rzeczpospolitej. Odebrał wszechstronne wykształcenie, odbywając w młodości wiele podróży zagranicznych. Odwiedził między innymi terytoria państw niemieckich, gdzie zawarł znajomość z szeregiem wybitnych postaci swojego okresu, był też w Wielkiej Brytanii.

W czasie wojny polsko – rosyjskiej w 1792 uczestniczył w walkach jako ochotnik w wojskach królewskich. Po przejściu króla na stronę konfederacji targowickiej wyjechał z kraju. Po upadku Rzeczpospolitej znajdował się w Rosji, starając się odzyskać rozgrabione dobra rodzinne. Tam też dosyć niespodziewanie znalazł się w najbliższym otoczeniu cara Aleksandra I. W tym czasie odbył krótką służbę dyplomatyczną we Włoszech. W czasie wojen napoleońskich był przeciwnikiem cesarza Francuzów i aktywnie współpracował z caratem, będąc w otoczeniu Aleksandra I i sprawując funkcję doradcy. Starał się zapewnić istnienie szczątkowej nawet formy państwowości polskiej, pod berłem Romanowów.  Po roku 1814 odgrywał rolę w tworzeniu Królestwa Polskiego i jego konstytucji, później jednak został odsunięty od realnej władzy. Po śmierci swojego przyjaciela Aleksandra I był coraz bardziej sceptycznie nastawiony do współpracy z Rosją,

W czasie powstania listopadowego uczestniczył aktywnie w życiu politycznym, będąc prezesem Rządu Tymczasowego i Rządu Narodowego. Zwolennik ugody z carem, został ostatecznie skazany zaocznie na karę śmierci i musiał uciekać z kraju. Resztę życia spędził na emigracji. Tam był założycielem obozu prawicowego zwanego Hotelem Lambert. Przez zwolenników uważany za kandydata do tronu królewskiego po odzyskaniu niepodległości. Aktywnie wspierał działania mające na celu pozyskanie obcych mocarstw dla sprawy polskiej, między innymi w trakcie wojny krymskiej (1853 – 1856). Prowadził też działalność charytatywną i oświatową wśród rodzin emigrantów. Zmarł na emigracji 15.07.1861 roku.

Polecamy również:

  • Leleweliści - historia, program, przywódcy

    Mianem lelewelistów nazywa się w historiografii działaczy emigracyjnych, którzy po powstaniu listopadowym skupili się wokół wybitnego polskiego polityka i naukowca, Joachima Lelewela. Mówiąc o lelewelistach mamy zazwyczaj na myśli zorganizowany w 1831 roku Komitet Narodowy Polski. Więcej »

  • Towarzystwo Demokratyczne Polskie - program polityczny, cele, przywódcy

    Po upadku powstania listopadowego w roku 1831 poza granicami Królestwa Polskiego znalazła się ogromna rzesza weteranów i działaczy patriotycznych, którzy to mieli różne, a często wręcz przeciwstawne poglądy na temat powodów klęski powstania czy możliwości odzyskania... Więcej »

  • Gromady Ludu Polskiego - program, przywódcy, historia

    Gromady Ludu Polskiego (nazywane czasem po prostu Ludem Polskim) powstały w wyniku secesji najbardziej radykalnych działaczy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 30.10.1835. W jej skład wchodziły dwie duże grupy - Gromady Grudziąż (Grudziądz) i Humań.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
l
• 2023-10-01 12:30:44
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
3434444f234fcvqr4
• 2023-09-27 12:30:26