Udział Polaków w I wojnie światowej

Zaangażowanie Polaków na frontach I wojny światowej jest jedną z najczęściej pomijanych kart naszej historii. Powodem jest zapewne fakt nieistnienia polskiej, niepodległej państwowości w okresie, w którym toczyły się walki. Takie podejście jednak powoduje, że nie uwzględnia się ani wzmożonych wysiłków politycznych różnorakich stronnictw, dążących do niepodległości, ani też ogromnej daniny krwi, jaką Polacy zapłacili na wszystkich frontach Wielkiej Wojny.

W czasie trwania konfliktu z lat 1914 – 1918 Polacy walczyli w armiach wszystkich zaborców, ponosząc ogromne straty. Szacuje się, że łącznie w armii niemieckiej, rosyjskiej i austro – węgierskiej służyło około  3 milionów  Polaków, z czego zginęło 500 tysięcy. Liczby te nie uwzględniają ogromnej rzeszy rannych i w inny sposób poszkodowanych. Warto nadmienić, że ilość poległych żołnierzy polskiego pochodzenia jest znacznie większa, niż łączna liczba polskich żołnierzy zabitych w działaniach wojennych II wojny światowej. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że śmierć w armiach państw zaborczych nie pomagała w odzyskaniu niepodległości kraju. Należy jednak pamiętać, że służba Polaków w wojskach zapewniła odrodzonemu państwu setki tysięcy wyszkolonych, doświadczonych i obeznanych z trudami wojny żołnierzy, których można było wykorzystać w wojnach o granice. Podobnie rzecz dotyczy się kadry oficerskiej, zdobywającej doświadczenie w obcych sztabach. Był to niebagatelny, jeżeli nie najważniejszy czynnik, który pozwolił na utrzymanie niepodległości w trudnych latach 1918 – 1921.

Ziemie polskie poniosły też ciężar wojny i okupacji. Od roku 1915 tereny Królestwa Polskiego znajdowały się pod zarządem Niemiec i Austro – Węgier, które to często prowadziły na terenach polskich różnorakie konfiskaty i rekwizycje, w celu wspomożenia własnej ekonomii. Efekty owej gospodarki rabunkowej są bardzo trudne do oszacowania, z pewnością jednak spowodowały wielomilionowe straty i ogólny spadek poziomu życia Polaków.

Należy również pamiętać o tym, że to I wojna i poświęcenie Polaków pozwoliło różnym frakcjom politycznym walczyć na arenach międzynarodowych o uznanie prawa Polaków do wolności. Działania zarówno Piłsudskiego, jak i Dmowskiego, a także Paderewskiego zmusiły niejako zarówno Państwa Centralne, jak i Ententę do przedstawienia realnych planów względem ludności polskiej i przyszłego kształtu państwa. To zaś pozwoliło zbudować podstawy pod odrodzenie Polski w roku 1918.

Polecamy również:

 • Orientacja proaustriacka i prorosyjska - przedstawiciele, cele, poglądy

  Wybuch wojny europejskiej, w czasie której państwa zaborcze porzuciły wcześniejszą politykę współpracy i stanęły przeciwko sobie był przyjęty z entuzjazmem przez polskich działaczy niepodległościowych. Sytuacja taka dawała bowiem nadzieję, że zaborcy, zmuszeni do prowadzenia wojny na terenach... Więcej »

 • Legiony Polskie Piłsudskiego (1914-1918) - geneza, szlak bojowy, znaczenie

  Wybuch wojny pomiędzy zaborcami był powitany z entuzjazmem przez większość polskich ugrupowań politycznych. Uważano bowiem, że walka pomiędzy Niemcami i Austro Węgrami z jednej, a Rosją carską z drugiej pozwoli na osiągnięcie celu, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zdawano sobie jednak sprawę, że... Więcej »

 • Akt 5 listopada - postanowienia, skutki, znaczenie

  W połowie roku 1916 Państwa Centralne zdawały sobie sprawę z tego, że ich sytuacja strategiczna pogarsza się z każdym miesiącem. Ogromne straty poniesione przez Niemców w bitwach pod Verdun i Sommą, jak również przez Austriaków w czasie ofensywy Brusiłowa powodowały, że państwa te szukały... Więcej »

 • Błękitna Armia Hallera - czym była, historia, pojęcie

  I wojna światowa, trwająca w latach 1914 – 1918, była uważana przez Polaków za szansę na podjęcie udanej walki o odzyskanie niepodległości. Różne były jednak poglądy na temat stron konfliktu i jego potencjalnych zwycięzców. Niektórzy z polskich polityków uważali, że... Więcej »

Komentarze (7)
Wynik działania 3 + 2 =
Raf
2023-07-21 22:51:11
Jak zwykle Polska i Polacy poszkodowani i nigdy nie upominają się o swoje
Anonimowy123
2019-04-28 09:51:52
5/10
gorowy
2018-05-18 14:13:16
dobra praca
Galina
2018-02-03 12:37:25
Bardzo pomocny tekst. Dzięki niemu zrobiłam prezentację na lekcję historii.
nikolka123
2018-01-23 18:13:02
no widzisz
agnieszka123
2018-01-23 18:08:56
potwierdzam
daga1018
2017-10-30 20:08:54
nic co mi potrzebne
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43