Akt 5 listopada - postanowienia, skutki, znaczenie

W połowie roku 1916 Państwa Centralne zdawały sobie sprawę z tego, że ich sytuacja strategiczna pogarsza się z każdym miesiącem. Ogromne straty poniesione przez Niemców w bitwach pod Verdun i Sommą, jak również przez Austriaków w czasie ofensywy Brusiłowa powodowały, że państwa te szukały gorączkowo możliwości wykorzystania nowych rezerw ludzkich. Z tego też powodu coraz większe znaczenie miała kwestia polska. To właśnie na terenach zajętego Królestwa Polskiego władze niemieckie widziały możliwość znalezienia świeżych rekrutów. Aby ich wykorzystać należało jednak podjąć kroki, które miały zjednać Polaków do idei walki za Państwa Centralne.

5.11.1916 cesarze niemiecki i austro – węgierski wydali specjalny dokument, w którym ogłaszali powstanie niezależnego Królestwa Polskiego. Państwo to miało pozostawać w stałym sojuszu z Niemcami i Austro – Węgrami. Dokument nie określał precyzyjnie granic nowego państwa, nie wybrano też oficjalnego króla (miano to zrobić dopiero w „sprzyjających okolicznościach”). Władzę w państwie oddano Tymczasowej Radzie Stanu, później zaś, w roku 1917, Radzie Regencyjnej.  Szefem Komisji Wojskowej został mianowany Józef Piłsudski.

Plan utworzenia Królestwa Polskiego pokrywał się w dużej mierze z niemiecką koncepcją Mitteleuropy – utworzenia po zwycięskiej wojnie dużej liczby uzależnionych od Niemiec państw na Wschodzie, które osłabiłyby Rosję i utrwaliły dominację niemiecką w tym rejonie Europy.

Akt 5 listopada przyniósł prawdziwe umiędzynarodowienie sprawy polskiej, od tego bowiem czasu liczyć się z nią musiały także wielkie mocarstwa, chcące przeciągnąć Polaków na swoją stronę, bądź też przynajmniej zachęcić ich do neutralności w tym konflikcie. Dokument z 5 listopada nie spełniał wszystkich nadziei Polaków, wielu z nich słusznie domyślało się też prawdziwych motywów jego wydania. Był on jednak jednym z pierwszych kroków na drodze ku prawdziwej niepodległości, jako że utworzone na mocy aktu struktury władzy stały się później zalążkiem administracji odrodzonej Rzeczpospolitej.

Polecamy również:

 • Orientacja proaustriacka i prorosyjska - przedstawiciele, cele, poglądy

  Wybuch wojny europejskiej, w czasie której państwa zaborcze porzuciły wcześniejszą politykę współpracy i stanęły przeciwko sobie był przyjęty z entuzjazmem przez polskich działaczy niepodległościowych. Sytuacja taka dawała bowiem nadzieję, że zaborcy, zmuszeni do prowadzenia wojny na terenach... Więcej »

 • Legiony Polskie Piłsudskiego (1914-1918) - geneza, szlak bojowy, znaczenie

  Wybuch wojny pomiędzy zaborcami był powitany z entuzjazmem przez większość polskich ugrupowań politycznych. Uważano bowiem, że walka pomiędzy Niemcami i Austro Węgrami z jednej, a Rosją carską z drugiej pozwoli na osiągnięcie celu, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zdawano sobie jednak sprawę, że... Więcej »

 • Błękitna Armia Hallera - czym była, historia, pojęcie

  I wojna światowa, trwająca w latach 1914 – 1918, była uważana przez Polaków za szansę na podjęcie udanej walki o odzyskanie niepodległości. Różne były jednak poglądy na temat stron konfliktu i jego potencjalnych zwycięzców. Niektórzy z polskich polityków uważali, że... Więcej »

 • Udział Polaków w I wojnie światowej

  Zaangażowanie Polaków na frontach I wojny światowej jest jedną z najczęściej pomijanych kart naszej historii. Powodem jest zapewne fakt nieistnienia polskiej, niepodległej państwowości w okresie, w którym toczyły się walki. Takie podejście jednak powoduje, że nie uwzględnia się ani wzmożonych... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 3 =
patelnia
2020-09-23 11:21:29
gituwa
Ola
2020-03-24 17:54:08
może być
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42