Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Rozwarstwienie stanu szlacheckiego

Szlachta jest to jedna z warstw społecznych w czasach feudalizmu. Była warstwą uprzywilejowaną w stosunku do innych, posiadającą prawa, przywileje i immunitety. Jest tworem nowożytnym, powstałym jako skutek kształtowania się w Europie monarchii stanowych a wywodziła się ze średniowiecznego stanu rycerskiego. Określenie wywodzi się z języka niemieckiego, a przywędrowało do nas za pośrednictwem języka czeskiego. Widoczną oznaką przynależności do stanu szlacheckiego w Polsce była szabla.

Powstanie 

Za zasługi rycerstwo otrzymywało nadania ziemskie od króla. Z czasem stan rycerski zaprawiony w wojaczce, zaczął prowadzić bardziej osiadły i wygodny styl życia w swoich włościach. W ten sposób powstała szlachta, która dochód pragnęła uzyskiwać już nie z łupów wojennych lecz handlu zbożem i innymi dobrami.

Początkowo stan szlachecki, dość mocno skonsolidowany, zaczął się rozwarstwiać. Na skutek przywilejów królewskich, które obejmowały cały stan, jedne rody rosły w siłę wspierane finansowo, inne popadały w ruinę. Stan szlachecki nie był liczny i obejmował szlachtę biedną oraz bogate rody możnowładcze. Czynnikami konsolidującymi cały stan były: elitarność, pojęcie honoru, posiadanie herbu

Zobacz również

 • Przywilej piotrkowski (1496) - przyczyny, postanowienia, skutki

  W roku 1492 Jan Olbracht (1459 – 1501) został wybrany nowym królem Polski. Tego samego roku nowy władca został koronowany – 30 września. Jan Olbracht od początku swojego panowania stanął przed poważnymi problemami związanymi z polityką zagraniczną – w postaci zagrożenia turecko – tatarskiego.

  Więcej
 • Konstytucja Nihil Novi (1505) - postanowienia, znaczenie, skutki

  Wraz ze śmiercią króla polskiego Jana Olbrachta w roku 1501, powstała perspektywa dla panującego na Litwie Aleksandra Jagiellończyka, objęcia władzy również w Polsce. W efekcie ówczesnego najazdu rosyjskiego oraz pchany chęcią zdobycia korony polskiej, Aleksander Jagiellończyk opuścił ostatecznie Litwę.

  Więcej
 • Rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce w XVI w

  Rzeczpospolita szlachecka stanowiła odmianę monarchii stanowej, gdzie w sprawowaniu władzy państwowej obok władcy, uczestniczył wyłącznie stan szlachecki. Ten ostatni podporządkował sobie pozostałe stany – w tym również wszystkie wyższe godności w przypadku duchowieństwa.

  Więcej
 • Zestawienie unii polsko-litewskich

  Już od czasów średniowiecza Polskę i Litwę łączyły ścisłe związki, których wyrazem były unie. Miały one dwojaki charakter. Początkowo Państwa wiązała unia personalna (ten sam władca), z czasem związek się zacieśnił i połączono państwa unią realna w jeden organizm polityczno-państwowy.

  Więcej
 • Charakterystyka przywilejów szlacheckich w Polsce

  Termin przywilej pochodzi języka łacińskiego „privilegium“ i oznacza udokumentowane prawo nadane przez monarchę określonej grupie społecznej lub stanowej. Przywileje mogły obowiązywać na części terytorium państwa (określonej ziemi) lub w całym kraju (przywilej generalny).

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11