Oblicz ile gramów wodorotlenku wapnia potrzeba do zobojętnienia kwasu fosforowego(V)

Oblicz ile gramów wodorotlenku wapnia potrzeba, aby zobojętnić 19,6 g kwasu fosforowego(V)? Wynik podaj z dokładnością do 1 miejsca po przecinku. Nazwij sól powstałą w wyniku reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 00:34

Zapisujemy równanie reakcji zobojętniania i uzgadniamy współczynniki stechiometryczne:

3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6 H2O

W wyniku reakcji powstaje nierozpuszczalny sól oraz wodę.

Obliczamy masy atomowe wodorotlenku wapnia i kwasu fosforowego(V):

MCa(OH)2 = 40 + 2×16 + 2×1 = 74u

MH3PO4 = 3×1 + 31 + 4×16 = 98u

Układamy następującą proporcję – 3 cząsteczki wodorotlenku reagują z 2 cząsteczkami kwasu, jednak będziemy się odnosić do masy cząstek (w gramach):

3×74 g Ca(OH)2 - 2×98 g H3PO4

x g Ca(OH)2 – 19,6 g H3PO4

x = 22,2 g Ca(OH)2

Do zobojętnienia kwasu potrzeba 22,2g wodorotlenku wapnia.

 

Odpowiedź: Do zobojętnienia kwasu fosforowego(V) potrzeba 22,2 grama wodorotlenku wapnia. W wyniku reakcji powstaje fosforan(V) wapnia.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)