Jak wyrazić swoją opinię po angielsku - budowa, schemat, słownictwo

Co to jest wyrażanie opinii - definicja

Wyrażając swoją opinię wypowiadamy się na dany demat i stwierdzamy, co sądzimy o tej sprawie. Wyrażanie opinii może mieć formę ustną lub pisemną.

Cechy i zasady tworzenia

Przy wypowiadaniu swojej opinii należy przede wszystkim odnieść sie do poruszanej kwestii i przedstawić swoje stanowisko. Musimy tutaj jasno okreśłić, co sądzimy o omawianym zagadnieniu. Co więcej, wskazanie swojej opinii nie wystarczy i należy uargumentować swoje stanowisko. Dobierając argumenty dobrze jest wziąć pod uwagę kontrargumenty, które mogą zostać nam przedstawione i być gotowym na rozwinięcie swoich argumentów, poszerzenie swojej argumentacji. Określając swoje zdanie stosujemy jezyk formalny lub pół-formalny, co zależy od naszej relacji z odbiorcą.

Budowa i schemat

A. WYRAŻANIE OPINII NA TEMAT PROBLEMU DANEJ OSOBY (RODZAJ UDZIELANIA PORAD)

1. Dobrym pomysłem jest uporządkować i nieco rozbudować naszą opinię. Tak więc, na początku zalecane jest krótkie nawiązanie do przedstawionej sytuacji, na przykład: Cóż, sytuacja ... jest mi znana od dawna/ Rozumiem, że ta sytuacja jest dla ciebie trudna, ale .../ Dziękuję, że dzielisz się ze mną problemem ... itp.

2. Następnie musimy jasno sformułować swoje zdanie i poprzeć je argumentami. Używamy tutaj zwrotów:  Moim zdaniem/ Na twoim miejscu itp., a także Sądzę tak, ponieważ ... 

3. Na zakończenie dobrze jest dodać wyrażenie typu: Mam nadzieję, że moja opinia jest dla ciebie pomocna./ To wszystko, co mogę ci poradzić w tej kwestii/ Daj mi znać,  jak rozwiązałeś ten problem itp.

B. WYRAŻANIE OPINII NA DANY TEMAT (PRZEDSTAWIANIE SWOJEGO STANOWISKA NA "AMBSTRAKCYJNY" TEMAT) 

1. Gdy jednak mamy wyrazić opinię na dany temat (nie udzielając porady), to wówczas na wstępie krótko opisujemy zaistniałą tematykę, następnie zaznaczamy, że w tej kwestii jest wiele opinii, ale naszym zdaniem taka a nie inna postawa jest właściwa. Nadal we wstępie krótko wymieniamy nasze argumanty, które później rozwiniemy w kolejnej części.

2. W rozwinięciu musimy wyjaśnić szczegółowo nasze argumenty, ilustrujac je przykładami. Następnie dobrze jest przytoczyć krytykę takich właśnie argumentów i przedstawić wad takiego myślenia.

3. W zakończeniu podsumowujemy naszą wypowiedź. Powtarzamy tutaj sformułowaną wcześniej tezę, naszą opinię i przytoczone argumenty. 

Przydatne zwroty i słownictwo

Well, I have already heard about ... - Cóż, już słyszałem o ...

Frankly speaking, I am already familiar wth the case of ... - Szczerze mówiąc jestem już zaznajomiony ze sprawą ...

I do understand that this situation is difficult for you, but ... - Naprawdę rozumiem, że ta sytuacja jest dla ciebie trudna, ale ...

Thank you for telling me about this problem. - Dziękuję, że dzielisz się ze mną tym problemem.

In my opinion, ... -Moim zdaniem ...

I assume that ... - Przypuszczam, że ...

I believe that ... - Wierzę, że ...

To my best knowledge ... - Zgodnie z tym, co wiem, ...

If I were you, I would consider ... - Gdybym był tobą, rozważyłbym ....

Due to, ... - W związku z ...

In accordance with ... - W nawiązaniu do ...

I know what you mean, but ... - Rozumiem co masz na myśli, ale ...

However, ... - Jednakże, ...

On the contrary, ... - Z drugiej strony ...

I hope you find my opinion helpful. - Mam nadzieję, że moja opinia będzie dla ciebie pomocna.

That's all I can help you with in this matter. - To wszystko, co mogę ci poradzić w tej kwestii.

Please, let me know how you've managed to deal with this problem. - Proszę, daj mi znać, jak poradziłeś sobie z tym problemem. 

Polecamy również:

  • Przykład wyrażania swojej opinii

    If I were to choose between summer holidays at the seaside and vacations in the mountains, I would pick the first option. Firstly, after the entire school year, I can't wait sunbathing on the beach. How can you recharge your batteries while hiking all day long in the mountains? I'm not into being that much ... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 1 =
Aster
2021-03-30 15:41:17
Dziękuję, jutro mam sprawdzian i bardzo mi to pomogło
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53