Jak napisać rozprawkę po angielsku - budowa, schemat, słownictwo

Co to jest rozprawka - definicja

Rozprawka to wypowiedź pisemna, w której rozważamy dany temat. Zazwyczaj w rozprawce mamy za zadanie przedstawić zarówno poytywne, jak i negatywne aspekty omawianego zagadnienia.

Cechy i zastosowanie

Rozprawka jest dłuższą wypowiedzią, na którą w przypadku matury rozszerzonej możemy przeznaczyć od 200 do 250 słów. Pisząc rozprawkę dobrze jest używać stylu formalnego lub półformalnego i pamiętać o tym, żeby przedstawiać nasze argumenty w sposób zrozumiały dla odbiorcy.

Budowa i schemat

Rozprawka składa się z trzech zasadniczych części:

1. wstępu, w którym należy zaciekawić odbiorcę podejmowanym przez nas tematem. Możemy tego dokonać na przykład poprzez zastosowanie pytania retorycznego, gry słownej, czy cytatu. Co więcej, w tej części musimy jasno sformułować temat naszej rozprawki, a także zawrzeć informacje o tym, czy w dalszej części będziemy rozważać zarówno zalety i wady jakiegoś rozwiązania. Dobrze jest także zaznaczyć, że opisywana kwestia jest tematem niejednoznacznym i istnieje co do niego wiele opinii;

2. rozwinięcia, gdzie przedstawiamy naszą dyskusję na zadany temat. Nasze argumenty powinny być poparte dodatkowymi wyjaśnieniami, czy przykładami. Jeżeli rozważamy zarówno zalety i wady danego zagadnienia, to wówczas dobrze jest podzielić rozwinięcie na dwie części: pozytywne i negatywne aspekty związane z przedstawianym tematem;

3. zakończenia, w którym należy podsumować przedstawione przez nas argumenty. Co ważne, podsumowując wcześniej przedstawione aspekty nie należy powtarzać tego, co napisaliśmy wcześniej za pomocą tych samych zdań, jakich już użyliśmy.

Przydatne zwroty i słownictwo

a complex issue - złożone zagadnienie

Nowadays - obecnie

In this day and age - w tych czasach

It is gaining popularity among ... - Zyskuje na popularności pośród ...

It has been a widely discussed issue. - Stało się to szeroko omawianym zagadnieniem.

an issue - sprawa, kwestia

a matter - sprawa, kwesta

to refect upon ... - zastanowić się nad ...

It appears that ... - Wydaje się, że ...

It seems that ... - Wydaje się, że ...

To begin with, - zaczynając od ...

Firstly, ... - po pierwsze ...

What is more, ... - co więcej ...

In addition, - w dodatku ...

Due to the fact that ... - W związku z faktem, że ...

Thanks to ... - Dzięki ...

To sum up, ... - Podsumowując ...

All in all, ... - Podsumowując ...

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16