Jak napisać esej po angielsku - budowa, schemat, słownictwo

Co to jest esej - definicja

Esej to dłuższa wypowiedzi pisemna, w której rozważamy dany temat. 

Cechy i zastosowanie

Esej jest dłuższą wypowiedzią, w przypadku matury dwujęzycznej powinien on zawierać około 300-350 słów. Pisząc esej poruszamy jakieś zagadnienie, wyrażając poprzez dobrane argumenty naszą własną opinię na temat danej kwestii. Ważne jest, aby nie stosować tutaj bezpośrednich zwrotów osobowych typu "I think", "In my opinion" i zastępujemy je wyrażeniami : " It seems that", "People believe that", a także zapisów skrótowych. Dzięki takiemu zabiegowi nasz esej zyska profesjonalny, bardziej formalny charakter. Co więcej, w eseju często też prezentujemy odmienne, popularne opinie i debatujemy nad nimi. 

Budowa i schemat 

Ten rodzaj wypowiedzi powinien składać się z:
1. wstępu, za pomocą którego zachęcamy odbiorcę do przeczytania naszego eseju ( osiągniemy to poprzez podanie interesującego cytatu, pytania retorycznego, czy zastosowania gry słów ). Co więcej, określamy tutaj temat wypowiedzi i formujemy naszą opinię popartą ogólnie ujętymi argumentami, które rozwiniemy w kolejnej części;
2. rozwinięcia, gdzie wyjaśniamy nasze stanowisko za pomocą wcześniej ujętych argumentów, a także przedstawiamy opinie innych i udowadniamy, że to my mamy w tej kwestii rację. Dobrze jest, aby nasze argumenty poprzeć przykładami, czy statystykami;
3. zakończenia, w którym podsumowujemy naszą wypowiedź, a więc raz jeszcze określamy temat i przypominamy to, nad czym debatowaliśmy w rozwinięciu. Na zakończenie eseju możemy również zastosować techniki podobne do tych,jakich użyliśmy we wstępie ( pytanie retoryczne, gra słów, cytat ) w celu efektownego zakończenia eseju.

Przydatne zwroty i słownictwo

Have you ever ... - Czy kiedykolwiek ...
Supposing that ... -Zakładając, że ...
As ... said, ... - Tak jak ... powiedział, ...
Quoting ... , - Cytując ...
... once said that ... - ... powiedział raz, że ...
People believe that ... - Ludzie wierzą, że ...
It is widely believed that ... - Uważa
się powszechnie, że ...
According to some scientists ... - Niektórzy naukowcy twierdzą, że ...
It seems/ appears that ... - Wydaje się że...
At the beginning, - Na początku ...
Firstly/ First of all, ... - Po pierwsze ...
Moreover, / In addition ... - Co więcej, ...
It may be true to some extent, but ... - To może być prawdą do pewnego stopnia, ale ...
Under no circumstsnce can it lead to ... - Nigdy nie doprowadzi to do ...
Hardly ever does one think that ... - Rzadko kiedy ktoś myśli, że ... 
There is a small likelihood ... - Istnieje małe prawdopodobieństwo, że ...
There is a great likelihood that ... - Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ...
On the contrary, ... - W przeciwieństwie do, jednakże, ...
There is a comparison between ... and ... - Istnieje podobieństwo pomiędzy ... a ...
The results were presented to ... - Rezultaty zostały przedstawione, by ...
The conclusions were drawn on the basis of ... - Wnioski zostały wyciągnięte na podstawie ...
The main issue is that ... - Główny problem dotyczy ...
Similarly, ... - Podobnie, ...
As it was mentioned, ... - Jak zostało wspomniane ...
All in all, / To sum up, ... - Podsumowując,...

Polecamy również:

  • Esej po angielsku - przykład

    Esej po angielsku - przykład Czy nauka w polskiej szkole powinna być płatna? How much would you pay for your Math lesson at school? You had better think about, because the era of free education in Poland may end sooner or later. This controversial change may help provide students with engaging classes , offer... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23