Jak napisać list motywacyjny po angielsku - budowa, schemat, słownictwo

Co to jest list motywacyjny - definicja

List motywacyjny to wypowiedź pisemna, w której wyjaśniamy dlaczego chcemy ubiegać się o miejsce w danym miejscu pracy, uczelni, czy organizacji. 

Cechy i zastosowanie

List motywacyjny jest pismem formalnym, tak więc unikamy tutaj języka potocznego. Właściwym będzie więc tutaj użycie form biernych, zwrotów formalnych. 

Budowa i schemat

List motywacyjny składa się z kilku części:
1.  zwrotu do adresata;
2. zdania obowiązującego, w którym podamy o jakie stanowisko się ubiegamy;
3. części właściwej, w której opisujemy, kiedy i gdzie się urodziliśmy, gdzie obecnie zamieszkujemy, a następnie piszemy na temat naszego wykształcenia i dotychczasowych miejsc pracy; ( opisując naszą ścieżkę zawodową warto podkreślić, jakie umiejętności nabyliśmy i w jaki sposób moglibyśmy je wykorzystać w nowym miejscu. Co więcej, w tej części należy podać powody, dla których ubiegamy się o przyjęcie do pracy, czy stowarzyszenia. Możemy także wspomnieć o naszych wyobrażeniach dotyczących pracy w nowym miejscu, podać przykłady na dalszy rozwój firmy, czy uczelni )
4. zakończenia, w którym wyrażamy nadzieję na kontakt ze strony adresata oraz żegnamy się z nim;
5. zwrotu poprawiającego;
6. podpisu ( w przypadku pisania egzaminu będzie to XYZ ).

Przydatne zwroty i słownictwo

Dear Mr/ Mrs/ Ms  - Szanowny Panie, Pani ( mężatka )/ Pani ( kobieta zamężna i niezamężna )
Dear Sir or Madam - Szanowni Państwo ( gdy nie znamy dokładnego adresata )
I am applying for the post of ... - Ubiegam się o stanowisko ...
I would like to become a member of ... - Chciałbym zostać członkiem ...
I was born in ... - Urodziłem się w ...
Currently I live in ... - Obecnie mieszkam w ...
I have lived in ... since ... - Mieszkam w ... od ...
In ... I graduated from ... - W ... ukończyłem ...
In ... I completed my BA/ MA studies in ... - W ... roku ukończyłem studia licencjackie/ magisterskie z ...
From ... to ... I worked as  a ... in ... - Od ... do ... pracowałem jako ... w ...
I have gained plenty of valuable skills, such as : ...  - Zdobyłem wiele cennych umiejętności, jak na przykład: ...
My responsibilities included ... - Do moich obowiązków należało ...
I was responsible for ... - Byłem odpowiedzialny za ...
I was in charge of ... - Byłem odpowiedzialny za ...
I consider myself as a responsible, reliable and creative person. - Uważam siebie za odpowiedzialną, rzetelną i kreatywną osobę. 
I look for a new opportunity to ... - Poszukuję nowej szansy na ...
I look forward to hearing from you. - Oczekuję na kontakt z państwa strony.
Yours faithfully, ... - Z poważaniem ( kiedy nie znamy dokładnego adresata )
Yours sincerely - Z poważaniem ( kiedy znamy dokładnego adresata )

Polecamy również:

  • List motywacyjny po angielsku

    I feel strongly that my broad knowledge and commitment would significantly contribute to the International Exchange Program. Please find my CV attached. Thank you for your time and consideration. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45