Spójniki (linking words) - język angielski, gramatyka - strona 2

że w wyrażeniu tym zawarta jest negacja dotycząca dwóch lub więcej rzeczy:

Neither Anna nor Piotr can afford this car. - Ani Piotr, ani Anna nie mogą sobie pozwolić na to auto.
She neither came nor called. - Ani nie przyszła, ani nie zadzwoniła.

II. Zdania podrzędnie złożone (complex sentences) składają się z dwóch części: zdania nadrzędnego (main clause) i zdania podrzędnego (subordinate clause). Przed zdaniem podrzędnym występuje spójnik podrzędny (subordinating conjuction).

Wyróżniamy następujący typy zdań podrzędnie złożonych:

- przydawkowe (relative clauses)
- okolicznikowe (clauses)

Zdania przydawkowe są zwykle poprzedzone zaimkami względnymi: who, whom, whose, which, that lub przysłówkami względnymi: when, where, why.

Zdania przydawkowe dzielą się na: zdania przydawkowe ograniczające (Defining relative clauses) i zdania przydawkowe opisujące (Non-defining relative clauses).

Defining relative clauses podają istotne informacje, niezbędne do zrozumienia całości zdania:

People who learn foreign languages have better job prospects.
The man who works with me is very friendly.

Przed zaimkami względnymi w tego typu zdaniach nie stosuje się przecinków.

Non-defining relative clauses podają dodatkowe informacje, które nie są niezbędne dla zrozumienia całości. Od reszty zdania oddzielone są przecinkami:

Ewa, who we met today, is from Wroclaw.
Dogs, which are very friendly, are domestic animals.

Zdania okolicznikowe dzielą się na:

- czasu (clauses of time)
- przyczyny (clauses of reason)
- celu (clauses of purpose)
- miejsca (clauses of place)
- sposobu (clauses of manner)
- skutku (clauses of result)
- przyzwolenia (clauses of concession)

Clauses of time

Zdania okolicznikowe czasu są poprzedzone: after (po), as (jak), as long as (tak długo jak), as soon as (jak tylko), before (przed), by the time (przed), every time (za każdym razem), immediately (natychmiast), until (dopóki), when (kiedy), while (podczas gdy), itd. W zdaniach tych obowiązuje zasada sekwencji czasów. To znaczy, że jeśli czasownik w zdaniu głównym występuje w czasie teraźniejszym lub przyszłym, to czasownik w zdaniu podrzędnym ma także formę czasu teraźniejszego. Jeśli natomiast w zdaniu głównym czasownik jest w czasie przeszłym, to czasownik w zdaniu podrzędnym powinien przybrać taką samą formę. W zdaniu okolicznikowym czasu nigdy nie używamy czasu przyszłego.

Jeśli zdanie podrzędne poprzedza zdanie główne, używamy przecinka. W odwrotnym przypadku przecinka się nie stosuje.

Przykłady:

I will go out when I finish my homework.
She started cleaning after they left.
The post office had closed by the time we got there.
When I get an email, I'll forward it to you.
As soon as I get to the station, I'll call them.

Clauses of place

Zdania okolicznikowe miejsca poprzedzone są przez: where (gdzie), wherever (gdziekolwiek), everywhere (wszędzie), anywhere (nigdzie) itd.

Przykłady:

I will accompany you wherever you go.
Everywhere I looked, students were smiling.

Clauses of reason

Zdania okolicznikowe przyczyny są poprzedzone przez: as (ponieważ), because (ponieważ), for (ponieważ), on the grounds that (z powodu), due to (z powodu) itd.

Nigdy nie zaczynamy zdania od 'for'.

Przykłady:

I didn't want to wait, for it was cold.
As we had no tickets, we didn't go to the concert.

Clauses of result

Zdania okolicznikowe skutku są poprzedzone przez: konstrukcje such/so...that (tak/taki/taka... że), as a result (w rezultacie), consequently (w rezultacie) itd.

Przykłady:

He is such a nice boy that everyone loves him.
She works so hard that she is always tired.
The meeting was over so we left.

Clauses of purpose

Zdania okolicznikowe celu poprzedzone

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 4 =
Learning English
2018-11-20 20:16:05
Wydaję mi się, że tam gdzie jest The teacher WAR friendly yet strict powinno być WAS
Adranna
2018-04-12 13:39:02
Świetny materiał. Polecam
mit
2016-03-14 15:53:38
nie rozumiem tego bo nie miałam jeszcze tego tematu wiem bez sensu wogóle weszlam na tą stronę jak będe miala ten temat to zajrzę
Ostatnio komentowane
H
• 2023-06-02 09:43:13
fff
• 2023-06-01 19:03:56
git
• 2023-06-01 18:44:19
To się równa 8. Proste ????
• 2023-06-01 16:34:44
fajne
• 2023-05-30 14:32:19