Czas Present Perfect - wyrażenia: just, already, still, yet

Just

Zwrot just odpowiada polskiemu właśnie i jest używany w twierdzeniach. Stosując just mamy na myśli, że dopiero chwilę temu skończyliśmy coś robić.

Wyrażenie just umieszczamy w zdaniu po formie have lub has.

Na przykład:

I’ve just finished my homework. (Właśnie skończyłem odrabiać zadanie domowe.)

Already

Zwrot already oznacza już i jest stosowany w twierdzeniach.  Używając wyrażenia already mówimy o czymś, co już się zakończyło.

Wyrażenie already umieszczamy w zdaniu po formie have lub has.

Na przykład:

Mum,I’m not hungry, because I’ve already  had lunch. (Mamo, nie jestem głodny, bo już jadłem lunch.)

Still

Określenie still w czasie Present Perfect używa się w przeczeniach i tłumaczy się jako nadal nie/jeszcze nie. Stosujemy ten zwrot, gdy chcemy powiedzieć, że coś jeszcze się nie wydarzyło lub nie zakończyło.

W przeczeniach używamy zwrotu still zaraz po podmiocie (osobie).

Na przykład:

She still hasn’t answered my message. (Ona nadal nie odpowiedziała na moją wiadomość.)

Students still haven’t finished writing their exam. (Uczniowie jeszcze nie skończyli pisać egzaminu.)

Yet

Wyrażenie yet oznacza już w przypadku pytań oraz jeszcze nie w momencie zastosowania go w przeczeniach. Używamy tego zwrotu, żeby zapytać się, czy coś już się skończyło lub wydarzyło oraz do mówienia o czynnościach, które nadal trwają lub w ogóle się nie rozpoczęły.

W pytaniach zwrot yet znajduje się na końcu zdania.

Na przykład:

Have you tidied up all the house yet? (Czy już posprzątałeś cały dom?)

Has Mary arrive in Poland yet? (Czy Mary już przyjechała  do Polski?)

W przeczeniach również umieszczamy określenie yet na końcu zdania.

Na przykład:

I haven’t tidied up my room yet. (Jeszcze nie posprzątałem całego domu.)

Mary hasn’t arrived in Poland yet. (Mary jeszcze nie przyjechała do Polski.)

Polecamy również:

  • Past Perfect - zastosowanie

    Czasu past perfect używamy w odniesieniu do zdarzeń z przeszłości które wydarzyły się przed czymś innym w przeszłości (i chcemy to podkreślić). Czas ten służy także  często do opisania wydarzeń w mowie zależnej. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 2 =
artaxerxes
2022-02-06 21:22:05
Jest: Has Mary arrive in Poland yet? Powinno być: Has Mary arrived in Poland yet? Ale poza tym
sa
2021-03-18 18:08:12
dobre
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24