Stosowanie przecinka wraz ze spójnikami - strona 5

od wyrażenia have lunch at the restaurant, które zdaniem nie jest.

2. so 

Jeśli spójnik so może być zastąpiony wyrażeniem therefore ( dlatego też ), to stosujemy przed nim przecinek, a gdy natomiast można go przyrównać do zwrotu so that ( po to, by ), to wówczas nie poprzedzamy go przecinkiem. 

Na przykład:

James was the first person who came to the concert, so he got the best seat. - James przybył jako pierwszy na koncert, więc dostał najlepsze miejsce.

James got up early so he could revise before the exam. - James wstał wczęsnie, żeby móc powtórzyć materiał przed egzaminem.

W pierwszym zdaniu przed spójnikiem so pojawił się przecinek, ponieważ pierwsza część zdania ( James was the first person who came to the concert ) wyjaśnia nam dlaczego wystąpiły określone konsekwencje ( he got the best seat ). W tym przypadku so odpowiada zwrotowi therefore ( dlatego też ). natomiast w drugim zdaniu ( James got up early so he could revise before the exam ) spójnik so może być zrównany do wyrażenia so that ( po to, by). W sytuacji, gdy spójnik so można zastąpić zwrotem so that i występujące za nim sformułowanie   ( w tym przypadku: he could revise before the exam ) odpowiada nam pytanie w jakim

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Bardzo prosty
Oliwia • 2021-01-26 06:11:42
wspaniałe, jestem fanką
KAsia • 2021-01-25 21:06:28
Koks streszczenie
Kid • 2021-01-25 19:32:57
w szkole sprawiedliwość powinna być
e-nauka • 2021-01-25 15:05:17
exstra pomogło mi w pracy z historii!
kokoszka124 • 2021-01-25 12:19:04