Podbój Pomorza Gdańskiego przez Bolesława Krzywoustego - etapy, znaczenie

Pomorze – od czasów kryzysu państwa Piastów, pozostawało poza jego granicami. Obszary te dzieli się historycznie na: Pomorze Wschodnie (Gdańskie) oraz Pomorze Zachodnie (Szczecińskie).

Tereny Pomorza leżały w obrębie zainteresowań władców piastowskich, ze względu na jego liczne walory gospodarcze, polityczne oraz społeczne. Bogactwo miast pomorskich, konieczność posiadania przez Polskę dostępu do Morza, a co za tym idzie rozwój handlu zamorskiego, leżało w kwestii pierwszych z wymienionych walorów. Kolejno brak silniejszych organizacji państwowych na Pomorzu, dążenie do zabezpieczenia granic państwa od północy oraz powiększenie siły obronnej – stanowiły walory polityczne. Poza tym na Pomorzu zamieszkiwała głównie ludność słowiańska, zbliżona etnicznie do polaków – stanowiło to zdecydowany walor społeczny tego obszaru.

Pomorze Wschodnie jeszcze przed rokiem 981 zostało włączone do państwa Polan. Pogłębienie wspólnych stosunków nastąpiło wraz z przyjęciem chrztu przez księcia gdańskiego w roku 997. W latach 1015 – 1047 Pomorze Gdańskie uniezależniło się od Polski. Jego ponowne podporządkowanie udało się chwilowo Kazimierzowi Odnowicielowi. W kolejnych okresach Kujawy i Wielkopolska były nękane najazdami Pomorzan, a Pomorze najazdami polskimi. W roku 1058 Pomorze ponownie zostaje utracone przez Bolesława Śmiałego, było to efektem osłabienia Polski po nieudanej wyprawie do Czech. Na lata 1090 – 1091 przypada przejściowe opanowanie Pomorza na skutek wypraw Władysława Hermana.

Systematycznego podboju Pomorza dokonał dopiero syn Władysława Hermana – w okresie prawie dwudziestoletnich walk, Bolesław Krzywousty. Od roku 1102 był księciem Polski, a jednym z jego głównych celów w polityce zagranicznej, było przyłączenie Pomorza z powrotem do Polski. W tym dziele poszukiwał nawet sojuszu z Danią – w roku 1129 wydał swoją córkę Ryksę, za króla Dani i Szwecji, Magnusa.

Dzięki ustabilizowanej sytuacji kraju – zwycięstwo nad Niemcami oraz zawarcie pokoju z Czechami w roku 1114, Bolesław Krzywousty mógł powrócić do kontynuowania swoich planów wobec Pomorza. Wcześniej zostały one zawieszone ze względu na wojnę ze stroną niemiecką. Bolesław bowiem rozwinął już swoją działalność zaraz po pozbyciu się swojego brata – Zbigniewa. Wtedy też zastąpiły - wcześniejsze wyprawy łupieżcze na Pomorze, systematycznym podbojem tego obszaru.

W latach 1102 – 1119 trwały z przerwami wyprawy księcia polskiego na Pomorze Wschodnie, zakończone włączeniem tej części do Polski. W celu umocnienia powstałej sytuacji, Bolesław organizuje misję chrześcijańską. Powierzył ją biskupowi bamberskiemu Ottonowi, który udzielił chrztu Pomorzanom w latach 1124 – 1128.

Polecamy również:

 • Konflikt Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem - przyczyny, opis, skutki

  Władysław Herman (1042 – 1102) był księciem polski od roku 1079. Został osadzony na tronie przez możnowładców, którzy dążyli do osłabienia władzy książęcej. Wśród nich największą władzę skupił Sieciech, palatyn z rodu Starzów – Toporczyków. Władysław Herman miał... Więcej »

 • Wojny polsko-niemieckie za panowania Bolesława Krzywoustego

  Po śmierci Władysława Hermana w roku 1102, Polska została podzielona między jego dwóch synów. Starszy Zbigniew otrzymał Wielkopolskę, Kujawy oraz Mazowsze, a młodszy Bolesław – Małopolskę, ziemie lubuską oraz Śląsk. Po kilku latach dochodzi do konfliktu między braćmi, który ostatecznie... Więcej »

 • Gall Anonim - biografia

  Autor „Kroniki polskiej” nazywany był Gallem, co wskazywałoby na to, że pochodził z Francji. Najnowsze badania obalają to twierdzenia i wskazują, iż Gall Anonim był najprawdopodobniej weneckim mnichem, który do Polski dotarł przez Węgry, gdzie mógł zatrzymać się na dłuższy czas w opactwie... Więcej »

 • Testament Bolesława Krzywoustego - postanowienia, skutki. Początki rozbicia dzielnicowego Polski

  Jako główną przyczynę rozdrobnienia feudalnego w Polsce podaje się naruszenie testamentu Bolesława Krzywoustego. Powyższy termin oznacza etap rozwoju większości państw feudalnych, polegający na podziale względnie jednolitej monarchii średniowiecznej na szereg księstw dzielnicowych. Wywoływało go dążenie... Więcej »

 • Bolesław Krzywousty - osiągnięcia i porażki

  W roku 1102 zmarł książę Władysław Herman. Przed śmiercią podzielił Polskę między swoich dwóch synów – młodszego Bolesława oraz starszego Zbigniewa. Sytuacja ta spowodowała – praktycznie od razu po śmierci ich ojca, konflikt między braćmi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43