Czym jest amfoteryczność?

Amfoteryczność to zdolność niektórych związków chemicznych do wykazywania charakteru kwasowego i zasadowego, w zależności od tego, w jakim środowisku się znajdują. Amfoteryczne są niektóre tlenki i wodorotlenki metali z bloku d (o średniej elektroujemności) m.in.  glinu, cynku, arsenu i antymonu. Są to najczęściej związki nierozpuszczalne w wodzie. 

Wodorotlenek cynku w roztworze kwasowym (np. HCl) reaguje jak zasada, tworząc sól chlorek cynku:

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O,

W roztworze zasadowym (np. NaOH) Zn(OH)2 reaguje jak kwas, również tworząc sól — cynkan sodu:

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O.

Właściwości amfoteryczne zależą również od stopnia utlenienia pierwiatków - tylko niektóre z tlenków np. manganu i chromu wykazują właściwości amfoteryczne.

Polecamy również:

 • Teoria kwasów i zasad Lewisa

  Kwasem według teorii Lewisa jest substancja o niecałkowicie zapełnionej zewnętrznej powłoce elektronowej, zdolna do przejęcia pary elektronowej- akceptorem. Zasada natomiast jest substancja zdolna do oddawania wolnych par elektronowych. Więcej »

 • Teoria Bronsteda-Lowry’ego

  Teoria Bronsteda-Lowry’ego - sformowana niezależnie w 1923 roku przez Johannesa Bronsteda i Thomasa Martina Lowry'ego, mówi, że kwasem jest substancja będąca dawcą protonu (proton-odonor), zasada natomiast to substancja zdolna do przyjęcia protonu (protono-akceptor). Teoria ta mówi jednocześnie,... Więcej »

 • Teoria Arrheniusa

  Według Arrheniusa kwasem jest substancja, która dysocjuje w roztworze wodnym z odszczepieniem jonów H+, zasadą nazywamy substancją, która dysocjuje roztworze wodnym z odszczepieniem jonów OH­-. Więcej »

 • Czym jest skala pH?

  Skala pH jest miarą kwasowość i zasadowość roztworów wodnych. Skala oparta jest na aktywności molowej jonów hydroniowych [H3O+]. Zgodnie ze wzorem pH definiuje się również jako ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów H3O+: pH = –log10[H3O+] Skala posiada 15 stopni... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
chemik
2021-12-30 10:05:50
mądre bardzo, polecam :)
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43