Czym jest amfoteryczność?

Amfoteryczność to zdolność niektórych związków chemicznych do wykazywania charakteru kwasowego i zasadowego, w zależności od tego, w jakim środowisku się znajdują. Amfoteryczne są niektóre tlenki i wodorotlenki metali z bloku d (o średniej elektroujemności) m.in.  glinu, cynku, arsenu i antymonu. Są to najczęściej związki nierozpuszczalne w wodzie. 

Wodorotlenek cynku w roztworze kwasowym (np. HCl) reaguje jak zasada, tworząc sól chlorek cynku:

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O,

W roztworze zasadowym (np. NaOH) Zn(OH)2 reaguje jak kwas, również tworząc sól — cynkan sodu:

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O.

Właściwości amfoteryczne zależą również od stopnia utlenienia pierwiatków - tylko niektóre z tlenków np. manganu i chromu wykazują właściwości amfoteryczne.

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
e za
kelo\ • 2020-12-01 21:00:20
7
wier • 2020-12-01 20:25:25
????
Mentos • 2020-12-01 18:19:25
Dz
AAAA • 2020-12-01 14:55:56