Teoria Bronsteda-Lowry’ego

Teoria Bronsteda-Lowry’ego

Teoria sformowana niezależnie w 1923 roku przez Johannesa Bronsteda i Thomasa Martina Lowry'ego. Teoria ta mówi, że kwasem jest substancja będąca dawcą protonu (proton-odonor), zasada natomiast to substancja zdolna do przyjęcia protonu (protono-akceptor). Teoria ta mówi jednocześnie, że reakcja kwasu z zasadą wiąże się z protonolizą.

Gdzie  HA  jest kwasem sprzężonym z A^-, A^-zaś jest zasadą sprzężoną z   HA, HB^+ i B są w tym przykładzie drugą sprzężoną parą kwas- zasada.

Poniżej kilka przykładów sprzężonych par kwas-zasada:

HCl/Cl^-      H_2O/OH^-     H_3O^+/H_2O    NH_4^+/NH_3

 

Kwasy Bronsteda-Lowry’ego:

  • Cząsteczkowe: HCl, H_2O
  • Kationowe: NH_4^+ H_3O^+
  • Anionowe: HSO_4^-HCO_3^-

Zasady Bronsteda-Lowry’ego:

  • Cząsteczkowe: NH_3 H_2O
  • Kationowe: [Al(H_2O)_5OH]^{2+
  • Anionowe: SO_4^{2-

Jak widać w teorii  Bronsteda-Lowry’ego  występują substancje, które mogą być zarówno kwasem jak i zasadą np.:  H_2O, HSO_4^- , HCO_3^- są to tzw. substancje amfiprotyczne.

Zadanie:

W których z podanych poniżej równań proteolitycznych woda zachowuje się jak kwas, a w których jak zasada:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
e za
kelo\ • 2020-12-01 21:00:20
7
wier • 2020-12-01 20:25:25
????
Mentos • 2020-12-01 18:19:25
Dz
AAAA • 2020-12-01 14:55:56