pH – definicja

pH - definicja

W roku 1909 Soren  Sorensen wprowadził pojęcie pH, definiując je jako ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych H^+ ph. Rozważając pojecie pH należy pamiętać, że woda ulega reakcji autoprotolizy zwanej autojonizacją.

2H_2O \Leftrightarrow H_3O^++OH^- ph

Termodynamiczną stała równowagi reakcji wody wyrazić można wzorem:

K= \frac{a _{H ^{+} } \cdot a _{OH ^{-} } }{a _{H_2O} } ph

Gdzie:

a _{H_2O} ph = const. 

K philoczyn jonowy wody

a _{H^+} ph- stężenie jonów  H ^{+ ph

a _{ H^- ph- stężenie jonów OH^- ph

W temperaturze 298K  

K_w= a_{H^+} \cdot a_{H^-}= 10-14 ph

pH =-log[H^+] ph czyli pH to ujemny logarytm ze stężenia jonów H^+ ph

pOH =-log[OH^-] ph czyli pOH ph to ujemny logarytm ze stężenia jonów OH^- ph

Zależność pomiędzy pH i pOH  można wyprowadzić z iloczynu jonowego wody (wyprowadzenie poniżej):

[H^+][OH^-]= 10^{-14 ph

log[H^+][OH^-]=log10^{-14 ph

log[H^+]+ log[OH^-]=-14log10 ph

-log[H^+]- log[OH^-]= 14 ph

Stąd:

pH +pOH=14 ph                  pH= 14-pOH   ph                pOH=14-pH ph

pH - zadanie

Oblicz wartość pH w 1cm^3 ph roztworu wodnego całkowicie zdysocjowanego wodorotlenku sodu zawierającego 4,0 \cdot 10^{-2} mg ph wodorotlenku.

Rozwiązanie:

C _{mNaOH} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{4 \cdot 10 ^{-5} g}{40 \frac{g}{mol} \cdot 0,001dm ^{3} } =0,001M ph

ph

Ponieważ założenie mówi o całkowitej dysocjacji zasady dlatego przyjmujemy, że stężenie jonów OH^- ph jest równe stężeniu molowemu zasady (0,001 M ph czyli 10^{-3}M ph), jak wynika z równania reakcji z jednej cząsteczki zasady powstaje jeden jon OH^- ph.

[OH^-]= 10^{-3 ph stąd  pOH= -log10^{-3 ph czyli pOH=-(-3)=3 ph

pH= 14-pOH ph dlatego pH= 14-3=11 ph

Odpowiedź:

pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 4,0 \cdot 10^{-2} \frac{mg}{cm ^{3} } ph wynosi 11 ph

Polecamy również:

 • Mocne i słabe kwasy i zasady

  Mechanizm procesu dysocjacji związku o wiązaniach jonowych przedstawiono poniżej na  schemacie.  Substancje o budowie polarnej wprowadzone do polarnego rozpuszczalnika ulegają  początkowo solwatacji, jeśli energia solwatacji jest równa lub większa niż energia wiązania w to następuje dysocjacja... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54
Jest ok
• 2022-07-06 16:31:40