Mocne i słabe kwasy i zasady

Mechanizm procesu dysocjacji związku o wiązaniach jonowych przedstawiono poniżej na  schemacie.  Substancje o budowie polarnej wprowadzone do polarnego rozpuszczalnika ulegają  początkowo solwatacji, jeśli energia solwatacji jest równa lub większa niż energia wiązania w to następuje dysocjacja substancji wprowadzonej na jony.

Mocne i słabe kwasy i zasady - definicja

Wielkością charakteryzującą  w sposób ilościowy zjawiska dysocjacji są stała i stopień dysocjacji.

1.       Stopień dysocjacji:

 

Gdzie:

a-stopień dysocjacji

n_z – ilość moli cząsteczek które ulegly procesowi dysocjacji

n_c-  ilość moli cząsteczk substancji wprowadzonej do rozpuszczalnika

n_{nz- ilość moli cząsteczek niezdysocjowanych

n_c=n_z+n_{nz

stopień dysocjacji często jest  wyrażany w procentach

a%=a100%

Mocne elektrolity to takie których a% > 30 %

Słabe elektrolity to takie których

 2.       Stała dysocjacji:

 

Gdzie:

[H^+]- stężenie zdysocjowanych jonów H^+

[Cl^-]- stężenie zdysocjowanych jonów Cl^-

[HCl]- stężenie niezdysocjowanych cząsteczek HCl

W roztworze wodnym substancje ulegają dysocjacji w znaczny sposób zwiększając ich przewodnictwo elektryczne. Roztwory takie noszą nazwę elektrolitów.

Moc kwasów i zasad okresla ich stala dysocjacji oraz bardzo często jest podawana w formie pK_a – ujemnego lagarytmu stałej dysocjacji kwasu, oraz w formie pK_b- ujemnego logarytmu stalej dysocjacji zasady.

pK_a+ pK_b= 14

Poniższa tabela przedstawia wartości pK_a wybranych kwasów i zasad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocne i słabe kwasy i zasady - zadanie

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HR jeśli w 1 dm^3  roztworu jest 0,6 mola R^- oraz 4,0  mole niezdysocjowanych cząsteczek HR.

Rozwiązanie:

HR \Leftrightarrow H ^{+}+R^-

jeśli  \alpha = \frac{n _{z} }{n _{c} }  należy obliczyć  n_c= 0,6+4,0=4,6  mola

 \alpha = \frac{0,6 }{4,6 } = 0,13 jeśli chcemy uzyskać wynik % korzystamy ze wzoru a%=a100% = 0,13·100%= 13%

Polecamy również:

  • pH – definicja

    W roku 1909 Soren  Sorensen wprowadził pojęcie , definiując je jako ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych . Rozważając pojecie  należy pamiętać, że woda ulega reakcji autoprotolizy zwanej autojonizacją. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
xdddddddddd
ddsaddsa • 2021-04-16 12:04:14
Ja nie ogarniam
Twój Stary • 2021-04-15 15:55:35
PIĘKNIE
KOTEK • 2021-04-15 08:11:52
ok
ja • 2021-04-14 15:02:54
Super
KKK • 2021-04-14 08:17:42