Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Społeczeństwo postindustrialne - definicja, cechy, przykłady - WOS

W 1972 roku światło dzienne ujrzała praca pt.: „Nadejście społeczeństwa postindustrialnego” autorstwa jednego z amerykańskich socjologów, Daniela Bella. Wysunięto w tej publikacji tezę, iż nastąpiła ewolucja społeczeństwa industrialnego, które aktualnie przybrało formę społeczeństwa poprzemysłowego.

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami społeczeństw, zdaniem twórców koncepcji społeczeństwa postindustrialnego (za których uznaje się Daniela Bella oraz Alain Touraine’a), polega na tym, iż o ile w wypadku społeczeństwa kapitalistycznego główny zysk płynie z sektora przemysłowego, o tyle w społeczeństwie poprzemysłowym akcent został położony na sektor usług, w którym jest zatrudniona większość obywateli. Najważniejszymi gałęziami gospodarki stały się, m.in.: bankowość, handel, nauka, transport, równocześnie obniżyło się znaczenie przemysłu oraz rolnictwa.

Społeczeństwo takie charakteryzuje się szeregiem cech, wśród których możemy wymienić np.: umasowienie produkcji, znaczny rozwój i wzrost znaczenia kultury masowej, gospodarcza dominacja wielkich korporacji finansowo-przemysłowych, wreszcie ogromna liczba ludności zamieszkująca aglomeracje miejskie, w których skupia się większość życia kulturalnego, politycznego i gospodarczego. Społeczeństwo postindustrialne w znacznym stopniu kładzie nacisk na szkolnictwo i edukację, ponieważ to wiedza stanowi najbardziej pożądany towar oraz główne źródło zysków i władzy. W związku z tym przeobrażeniom uległa także struktura społeczna – grupą będącą na piedestale, najbardziej szanowaną społecznie są technicy oraz tzw. profesjonaliści, wyparli oni dawną burżuazję.

Zobacz również

 • Społeczeństwo pierwotne - definicja, cechy, przykłady - WOS

  Najwcześniejszym typem społeczności jest społeczeństwo pierwotne. Tworzyły je niewielkie, kilkutysięczne wspólnoty, których życie uwarunkowane było silnie przez czynniki biologiczne i środowiskowe. Początkowo, społeczeństwa te przemieszczały się z miejsca na miejsce, wówczas ich podstawowym źródłem utrzy...

  Więcej
 • Społeczeństwo feudalne - definicja, cechy, przykłady - WOS

  Feudalizm (łac. feudum – prawo do cudzej rzeczy)  jako system uformował się w ciągu VII-IX w., zaś rozpowszechniony został przez cesarza Karola Wielkiego i kolejnych władców. Najpełniej rozwijał się w Europie Zachodniej. 

  Więcej
 • Społeczeństwo industrialne - definicja, cechy, historia - WOS

  Społeczeństwo industrialne, inaczej zwane przemysłowym, wykształciło się wraz z rewolucją przemysłową w XIX wieku. Przeobrażenia gospodarcze miały bezpośredni wpływ nie tylko na sferę ekonomiczną, ale także na strukturę społeczną poszczególnych państw. Działo się tak, ponieważ rozwój przemysłowy – skorelo...

  Więcej
 • Społeczeństwo globalne - definicja, cechy, twórca - WOS

  Pojęcie społeczeństwa globalnego do powszechnego obiegu wprowadził socjolog Herbert Marshall McLuhan – według jego koncepcji wszyscy mieszkańcy Ziemi, tworzą wielką wspólnotę, tzw. globalną wioskę.

  Więcej
 • Społeczeństwo masowe - definicja, cechy, przykłady - WOS

  Społeczeństwo masowe – określony został tak typ społeczeństwa, którego powstanie spowodował w głównej mierze rozwój środków masowego przekazu i to one mają silny wpływ na jednostki i całe społeczeństwo, kształtując pośrednio jej świadomość.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28