Ruchy społeczne - definicja, geneza, cele - WOS

Ruch społeczny – definicja

Ruch społeczny to zbiorowe, spontaniczne działanie, ukierunkowane na określony cel, zmierzające do wywołania lub powstrzymania zmian społecznych. Z reguły ruchy społeczne nie tworzą sformalizowanych i zinstytucjonalizowanych struktur, jednak w momencie, kiedy pojawia się możliwość wpływania na władzę, przybierają formę instytucji, tworząc np. partie polityczne.

Ruchy społeczne – geneza

Genezę powstania ruchu społecznego należy rozpatrywać w 3 perspektywach: psychologicznej, socjologicznej oraz historyczno–politycznej.

Perspektywa psychologiczna szczególną uwagę zwraca na motywację jednostki, tę pozytywną – pragnienie tworzenia czegoś, a także negatywną – likwidacja przeszkód, ograniczających daną jednostkę. Problemy związane są ściśle ze stanami emocjonalnymi człowieka, jej subiektywnymi odczuciami. Jednostka przyłącza się do ruchu, kiedy w jej odczuciu, nie może realizować swoich potrzeb, aspiracji, które wcześniej realizowała, gdyż zewnętrze warunki się zmieniają np. kryzys gospodarczy. Istnieją przypadki, kiedy warunki zewnętrze pozostają niezmienne, jednak potrzeby jednostki, rosną szybciej, niż możliwości ich zaspokojenia.

Perspektywa socjologiczna – przyczyn

Polecamy również:

  • Ruchy społeczne - cechy, znaczenie - WOS

    Chcąc odróżnić ruchy społeczne spośród wielu innych inicjatyw człowieka, należy wskazać na cechy charakterystyczne tego typu inicjatyw społecznych. Pierwszym wyróżnikiem tego ruchu jest spontaniczność – przy czym warto zauważyć, ze jest to element z reguły pojawiający się w... Więcej »

  • Rodzaje ruchów społecznych

    Najbardziej popularnym podziałem ruchów społecznych jest klasyfikacja zaproponowana przez socjologa Jana Szczepańskiego. Zgodnie z nią możemy mówić o ruchach społecznych takich jak: 1. ruchy rewolucyjne – tj. mające na celu dokonanie gwałtownych, radykalnych zmian społecznych... Więcej »

  • Nowe ruchy społeczne - WOS

    Zgodnie z opinią Klausa Offe nowe ruchy społeczne wzięły swój początek od młodzieżowych wystąpień kontestacyjnych w latach 60. XX wieku. Rzesz młodych ludzi protestowały przeciwko obowiązującemu porządkowi społecznemu w krajach rozwiniętych, głównie w Europie zachodniej i w Stanach... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
dobre
• 2022-01-28 10:51:38
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13