Demokracja konstytucyjna (XIX-XX wiek) - definicja, cechy - WOS

W XVIII wieku wykształciły się podstawowe zasady demokracji konstytucyjnej (liberalnej), tj. suwerenność ludu, konstytucja, trójpodział władzy oraz prawa obywatelskie. Wiek XIX przyniósł rozwój przemysłowy oraz rewolucję w tej dziedzinę, zaistniała więc konieczność upowszechnienia praw wyborczych. Do końca wieku XIX demokracja liberalna utożsamiana była z wolnym rynkiem, jednak postęp społeczny, zwrócił uwagę liberałów na równość prawa wyborczego oraz praw kobiet i mężczyzn, dołączono więc postulaty równości do kodeksu demokracji liberalnej.

Po I wojnie światowej regułą stały się powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne wybory, ponadto zaczęto przyznawać prawa wyborcze kobietom. Z czasem, szczególnie po wielkim kryzysie gospodarczym, pod koniec lat 20. XX wieku, nastroje społeczne zaczęły się radykalizować, coraz więcej państw przekształcało się w państwa totalitarne, które były zaprzeczeniem ustroju opartego na demokracji liberalnej.
Po II wojnie światowej rozwój demokracji wkroczył w nowy okres. Ustrój demokratyczny utożsamiany był z pokojem i równością, dlatego też coraz więcej państw zaczęło budować państwo w oparciu o zasady demokracji konstytucyjnej.

Od połowy XX wieku demokracja liberalna nie stanowiła większości występujących w państwach ustrojów, nadal jednak jej priorytetem była ochrona praw człowieka i wolne wybory, jednym słowem równość w wolności i dlatego państwa stosunkowo rozwinięte gospodarczo wybrały ten rodzaj demokracji (państwa tzw. byłego bloku wschodniego, mogły powrócić do demokracji liberalnej dopiero po 1989 r.).

Przykładami państw demokracji konstytucyjnej w XX wieku są przede wszystkim państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone.

Polecamy również:

 • Demokracja ateńska - na czym polegała, cechy

  Demokracja kształtowała się w epoce antycznej od końca VI w. p.n.e. na terenie niektórych polis (państw-miast) greckich. Demokracja ateńska jest najbardziej znanym przykładem wykształconego w starożytnej Grecji ustroju demokratycznego, choć zdecydowanie nie jedynym. Więcej »

 • Republika rzymska - ustrój, cechy - WOS

  Ustrój Republiki Rzymskiej (istniejącej w latach 509-27 p.n.e.) także można zaliczyć do typu ustroju demokratycznego, choć znacznie różnił się on od ustroju państw-miast greckich. Jest to typ demokracji ograniczonej, bowiem nie znajdujemy w nim wszystkich elementów konstytuujących istnienie... Więcej »

 • Demokracja plemienna - definicja, cechy - WOS

  Inną z historycznych form demokracji jest demokracja plemienna ukształtowana we wczesnym okresie średniowiecza wśród ludów, u których wytworzyła się struktura plemienna. Więcej »

 • Demokracja szlachecka w Polsce - definicja, na czym polegała, cechy, przywileje

  Demokracja szlachecka jest nietypową historyczną formą demokracji, która wykształciła się początkowo w Królestwie Polskim w XV-XVI, a następnie została przejęta przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów (na mocy unii w Krewie, zawartej w 1385 roku, Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie... Więcej »

 • Demokracja amerykańska - Deklaracja Niepodległości USA

  Stany Zjednoczone niemalże od początku swojego istnienia były republiką, a panujący w nich ustrój miał charakter demokratyczny. Dlatego warto przyjrzeć się lepiej jednemu z pierwszych i najważniejszych dla tego państwa aktowi prawnemu jakim była Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42