Demokracja amerykańska - Deklaracja Niepodległości USA

Stany Zjednoczone niemalże od początku swojego istnienia były republiką, a panujący w nich ustrój miał charakter demokratyczny. Dlatego warto przyjrzeć się lepiej jednemu z pierwszych i najważniejszych dla tego państwa aktowi prawnemu jakim była Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Została ogłoszona 4 lipca 1776 r. w Filadelfii, a jej autorstwo przypisujemy przede wszystkim Thomasowi Jeffersonowi oraz Johnowi Adamsowi i Benjaminowi Franklinowi.

Deklaracja była czymś więcej niż tylko przesłaniem skierowanych do Wielkiej Brytanii, była dokumentem o uniwersalnym charakterze, apelem do całej ludzkości. Stwierdzała, że ludzie zostali stworzeni przez Boga równymi sobie i posiadają dane im przez niego nienaruszalne prawa (naturalne) i im są podporządkowani. Na straży tych praw powinien stać wybierany przez obywateli rząd (który może zostać obalony, jeżeli źle wykonuje powierzone mu zadanie).

Deklaracja oznajmiała, że stany stają się wolne, chodziło tu przede wszystkim o wolność od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii, było to związane z ówczesną sytuacją polityczną, podobnie jak cała idea ogłoszenia Deklaracji. Mimo to Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych była jednym z pierwszych aktów na świecie, w którym ujęte zostały podstawowe zasady demokracji, takie jak: władza, która pochodzi od obywateli (ludu), którzy są gwarantem jej istnienia oraz suwerenność państwa.

Polecamy również:

 • Demokracja ateńska - na czym polegała, cechy

  Demokracja kształtowała się w epoce antycznej od końca VI w. p.n.e. na terenie niektórych polis (państw-miast) greckich. Demokracja ateńska jest najbardziej znanym przykładem wykształconego w starożytnej Grecji ustroju demokratycznego, choć zdecydowanie nie jedynym. Więcej »

 • Republika rzymska - ustrój, cechy - WOS

  Ustrój Republiki Rzymskiej (istniejącej w latach 509-27 p.n.e.) także można zaliczyć do typu ustroju demokratycznego, choć znacznie różnił się on od ustroju państw-miast greckich. Jest to typ demokracji ograniczonej, bowiem nie znajdujemy w nim wszystkich elementów konstytuujących istnienie... Więcej »

 • Demokracja plemienna - definicja, cechy - WOS

  Inną z historycznych form demokracji jest demokracja plemienna ukształtowana we wczesnym okresie średniowiecza wśród ludów, u których wytworzyła się struktura plemienna. Więcej »

 • Demokracja szlachecka w Polsce - definicja, na czym polegała, cechy, przywileje

  Demokracja szlachecka jest nietypową historyczną formą demokracji, która wykształciła się początkowo w Królestwie Polskim w XV-XVI, a następnie została przejęta przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów (na mocy unii w Krewie, zawartej w 1385 roku, Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie... Więcej »

 • Demokracja we Francji - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

  Nieudolna i mało efektywna ekonomicznie władza doprowadziła do kryzysu finansowego i ogromnych rozbieżności między poszczególnymi stanami. Pogłębiła niechęć do absolutyzmu, szczególnie wśród przedstawicieli trzeciego stanu (który najdotkliwiej odczuł skutki kryzysu), ale także... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
dodo
2015-07-12 15:34:13
demokracja amerykańska opiera się na tysiącach wymordowanych Indian na niewolniczej pracy mieszkańców Afryki i Azji na mordach i oszustwach jak my polacy przez wieki walczący o wolność i sprawiedliwość możemy zachwycać się tym krajem to zupełnie jak z wiarą w kościół katolicki [nie w Boga]to straszne na czym opiera się nasza cywilizacja tzw. białych ludzi
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43