Republika rzymska - ustrój, cechy - WOS

Ustrój Republiki Rzymskiej (istniejącej w latach 509-27 p.n.e.) także można zaliczyć do typu ustroju demokratycznego, choć znacznie różnił się on od ustroju państw-miast greckich. Jest to typ demokracji ograniczonej, bowiem nie znajdujemy w nim wszystkich elementów konstytuujących istnienie demokracji bądź występują one w ograniczonej formie.

Najważniejszym organem w państwie był Senat, w którego skład wchodziło 300 (a później 600) kwestorów, dawnych urzędników i w pewnych przypadkach ekwitów (np. kupcy, bankierzy). Członkami Senatu byli głównie przedstawiciele arystokracji, która stanowiła najbardziej wpływową grupę obywateli. Senat stanowił władzę polityczną i administracyjną.

Elementów demokratycznych należy w tym ustroju przede wszystkich szukać w przyjętym powszechnie założeniu, iż całość władzy leży w rękach ludu rzymskiego – wypełnieniem tej idei miało być dokonywanie wyboru każdego urzędnika (oprócz dyktatorów) przez zgromadzenie ludowe (wszyscy obywatele). Zgromadzenie było również organem stanowiącym prawo.

Republika Rzymska mogła pochwalić się kilkoma rodzajami zgromadzeń ludowych (m.in. zgromadzenia centurialne i tribusowe), ale ich znaczenie było mocno ograniczone, w pewny okresie praktycznie wyłącznie do oceniania propozycji Senatu lub urzędników, dlatego mówimy, iż była to demokracja ograniczona.

Polecamy również:

 • Demokracja ateńska - na czym polegała, cechy

  Demokracja kształtowała się w epoce antycznej od końca VI w. p.n.e. na terenie niektórych polis (państw-miast) greckich. Demokracja ateńska jest najbardziej znanym przykładem wykształconego w starożytnej Grecji ustroju demokratycznego, choć zdecydowanie nie jedynym. Więcej »

 • Demokracja plemienna - definicja, cechy - WOS

  Inną z historycznych form demokracji jest demokracja plemienna ukształtowana we wczesnym okresie średniowiecza wśród ludów, u których wytworzyła się struktura plemienna. Więcej »

 • Demokracja szlachecka w Polsce - definicja, na czym polegała, cechy, przywileje

  Demokracja szlachecka jest nietypową historyczną formą demokracji, która wykształciła się początkowo w Królestwie Polskim w XV-XVI, a następnie została przejęta przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów (na mocy unii w Krewie, zawartej w 1385 roku, Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie... Więcej »

 • Demokracja amerykańska - Deklaracja Niepodległości USA

  Stany Zjednoczone niemalże od początku swojego istnienia były republiką, a panujący w nich ustrój miał charakter demokratyczny. Dlatego warto przyjrzeć się lepiej jednemu z pierwszych i najważniejszych dla tego państwa aktowi prawnemu jakim była Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Więcej »

 • Demokracja we Francji - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

  Nieudolna i mało efektywna ekonomicznie władza doprowadziła do kryzysu finansowego i ogromnych rozbieżności między poszczególnymi stanami. Pogłębiła niechęć do absolutyzmu, szczególnie wśród przedstawicieli trzeciego stanu (który najdotkliwiej odczuł skutki kryzysu), ale także... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
natalia
2020-03-19 12:17:57
wolałabym cechy w punktach
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43