Sobory powszechne w starożytności (Sobór w Nicei, w Konstantynopolu, w Efezie i in.) - strona 3

na nią przyjęto w 433 r. tzw. symbol efeski, który głosił nierozerwalną jedność dwóch natur w osobie Jezusa Chrystusa. Przyjęto także dogmat „O Bożym Macierzyństwie Maryi”; Maryję obwołano Theotokos, czyli Matką Bożą. Ósmy kanon Soboru Efeskiego uznawał również autokefaliczność Kościoła na Cyprze.

Sobór w Chalcedonie

Sobór Chalcedoński został zwołany przez cesarza Marcjana w 451 r. do Chalcedonu (obecnie miasto Kadi-Koy w Turcji). Był to czwarty sobór powszechny w historii. Odbyło się 17 sesji, w tym 6 poświęconych sprawom doktrynalnym. Udział wzięło ok.500-600 biskupów. Na soborze w Chalcedonie doszło do potępienia monofizytyzmu, czyli poglądu teologicznego głoszącego, że w Chrystusie jest tylko jedna natura (bosko-ludzka). Przyjęto wówczas jako dogmat wiary naukę o istnieniu w jednej osobie Jezusa Chrystusa dwóch integralnych natur — boskiej i ludzkiej zaznaczając, że różnica natur nie znika przez ich zjednoczenie. W Chalcedonie potwierdzono również postanowienia soborów wcześniejszych, zawarte w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary. Ponadto ogłoszono dwadzieścia siedem kanonów dotyczące dyscypliny kościelnej, m.in. zakazując symonii. Jerozolima stała się oficjalnie piątym patriarchatem. Papież Leon odmówił uznania dwudziestego ósmego kanonu, który przyznawał Konstantynopolowi, „nowemu Rzymowi”, daleko idące uprawnienia jurysdykcyjne jako drugiemu po starym Rzymie.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44