Judasz Iskariota

Judasz Iskariota był jednym z Dwunastu Apostołów wybranych przez Jezusa; niektórzy twierdzą, że pełnił pośród nich funkcję skarbnika. Etymologia jego przydomku nie jest do końca jasna. Być może wywodzi się z hebr. isz kariota, czyli człowiek z Kariotu (Kariot miało być miastem położonym na południu Palestyny). Niektórzy dopatrują się w jego przydomku dowodu przynależności do żydowskiej sekty sikkarian, która miała wówczas silne ambicje polityczne.

To Judasz wydał Jezusa Sanhedrynowi, o czym zgodnie wspominają wszyscy Ewangeliści i w wykazach Apostołów wymieniają go na ostatnim miejscu. Za zdradę dostał zapłatę w wysokości trzydziestu srebnych monet (srebników). Wysokość tej kwoty nie jest przypadkowa – była to ustalona przez Prawo cena niewolnika (Wj 21,32)

Znakiem zdrady był pocałunek Judasza: Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!».  Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go  (Mt 26-48-49; Por. Mk 14, 43-45; Łk 47-49 ).

Motywy jego działania pozostają nieznane; według Ewangelii św. Łukasza i św. Jana Judasz został opętany przez szatana (Łk 22,3; J 13,26-30). Z tego powodu w ikonografii Judasz bywa przedstawiany ze smokiem, symbolem diabła. Często ma rude włosy i nosi żółtą szatę.

Judasz, dręczony wyrzutami sumienia, zwrócił pieniądze, a następnie popełnił samobójstwo przez powieszenie (Mt 27, 3-10). Bibliści nie wykluczają jednak, że apostoł po ukrzyżowaniu po prostu zniknął z pola widzenia rodzącego się Kościoła i wrócił w rodzinne strony.

Pozostałych jedenastu uczniów, po Wniebowstąpieniu Jezusa, postanowiło swoje grono i dołączył do nich, na miejsce Judasza, Maciej.

Pomiędzy 130-170 r. po Chr. powstał apokryf zatytułowany Ewangelia Judasza. Został odnaleziony w Egipcie dopiero w latach 70 XX wieku. Wywodzi się najprawdopodobniej z gnostyckiej sekty kainitów. Utwór ma formę dialogu między Judaszem Iskariotą, a Jezusem. Według tej Ewangelii Judasz miał wydać Jezusa na Jego własne życzenie, dzięki czemu Chrystus przez swoją ofiarę mógł zbawić świat. Judasz nie jest zatem zdrajcą, a narzędziem w rękach Boga.

Do dziś funkcjonują w języku polskim biblizmy związane z postacią Judasza: judaszowy pocałunek (pocałunek obłudny; obłudna uprzejmość; fałszywy znak przyjaźni) oraz judaszowe srebniki (haniebnie zarobione pieniądze). Już samo jego imię jest symbolem zdrady. Obecnie judasz to także potoczne określenie wizjera w drzwiach. 

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19