Św. Andrzej

Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41), ale został pierwszym powołanym przez Jezusa Apostołem. Z kolei w wykazie Dwunastu jest wymieniany na drugim (Mt i Łk) lub czwartym (Mk) miejscu. Należał do najbliższych Jezusowi uczniów, ale w Ewangeliach imiennie został wspomniany tylko dwa razy.

Postać św. Andrzeja pojawia się przy cudownym rozmnożeniu chleba (J6,8-15). Jest także wymieniony obok św. Filipa jako pośrednik między Jezusem  a poganami (J 12,20-22). W Dziejach Apostolskich jego imię znajduje się w wykazie Apostołów, ale księga nie wspomina nic o jego działalności po Zesłaniu Ducha Świętego.

Orygenes podawał, że św. Andrzej pracował w Scytii (tereny na północ od Morza Czarnego), co czyniłoby go Apostołem Słowian. Św. Hieronim dodaje jeszcze tereny Azji Mniejszej: Pont, Kapadocję i Bitynię, skąd miał udać się do Achai i tam, w miejscowości Patras, umrzeć śmiercią męczeńską na krzyżu w kształcie litery X. Jego odejście datuje się na 65 r. bądź 70 r.

Działalność i śmierć św. Andrzeja jest głównym tematem dwóch apokryfów, datowanych

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

 • Św. Tomasz

  Św. Tomasz należał do grona Dwunastu Apostołów. Nazywany jest również Didymosem, czyli Bliźniakiem. Ewangelie nie poświęcają mu wiele miejsca, a w Dziejach Apostolskich został wspomniany tylko raz – w wykazie Apostołów. Niemniej fragmenty poświęcone Tomaszowi są znaczące. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Jo
• 2022-01-23 21:05:24
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
fwwe
• 2022-01-23 15:10:36
8
• 2022-01-23 14:30:29