Św. Juda Tadeusz

Św. Juda Tadeusz był jednym z Dwunastu Apostołów powołanych przez Jezusa. Był również Jego krewnym. Imię „Tadeusz” (czyli Odważny) było przydomkiem, nie wiadomo jednak w jakich okolicznościach doszło do jego nadania.

Bratem Judy był św. Jakub Młodszy (również apostoł), stąd bywa nazywany Judą Jakubowym. Z kolei Św. Jan używa zwrotu Juda, ale nie Iskariota (J 14,22), aby odróżnić go od Judasza. Pisarze kościelni nazywali Judę Lebbeuszem.

Do grona uczniów Jezusa najprawdopodobniej dołączył stosunkowo późno. Według niektórych źródeł miał mieć żonę i dzieci. Jest autorem jednego z listów, które weszły do kanonu Nowego Testamentu (List św. Judy). Głosił Ewangelię w Palestynie, Egipcie, Mezopotamii i Syrii. Czasem w podróżach misyjnych towarzyszył mu św. Szymon. Niektóre podania mówią o jego śmierci męczeńskiej. Została ona oficjalnie uznana przez Kościół.

W ikonografii św. Juda często jest przedstawiany z portretem Jezusa w ręce. Jest to nawiązanie do legendy, która głosi, że za pomocą wizerunku Chrystusa uzdrowił króla Abgara V z Edessy.

Juda Tadeusz występuje z następującymi atrybutami: krzyżem, księgą, laską, mieczem, toporem, kamieniami, pałkami bądź barką.

W Kościele katolickim wspomina się go 28 października, razem ze św. Szymonem. Ciało Judy znajduje się w Bazylice św. Piotra, w Rzymie.

Patronat

Św. Juda Tadeusz jest patronem od spraw beznadziejnych, patronem chorych, szpitali i pracowników służby zdrowia, opiekunem strażaków i policjantów, a także diecezji siedleckiej i Magdeburga oraz Armenii.

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53