Św. Tomasz

Św. Tomasz należał do grona Dwunastu Apostołów. Nazywany jest również Didymosem, czyli Bliźniakiem. Ewangelie nie poświęcają mu wiele miejsca, a w Dziejach Apostolskich został wspomniany tylko raz – w wykazie Apostołów. Niemniej fragmenty poświęcone Tomaszowi są znaczące.

Zgodnie z treścią Pisma Świętego, to właśnie św. Tomasz był Apostołem gotowym ponieść śmierć razem z Jezusem:

Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć». (J 11,16)

Z drugiej strony św. Tomasz nie wierzy Apostołom, którzy mówią, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa:

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». (J 20,24-25)

Niewierny Tomasz” przetrwał do dziś jako frazeologizm, który oznacza osobę sceptycznie nastawioną, która nie uwierzy, dopóki nie zobaczy czegoś na własne oczy, niedowiarka.

Według relacji pierwszych pisarzy kościelnych św. Tomasz po Zesłaniu Ducha Świętego miał głosić Ewangelię najpierw Partom, a później trafił do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską w Kalaminie (Madrasie) w 67 r.

Osoba św. Tomasza budziła wiele zainteresowania, na co wskazują liczne apokryfy: Historia Abgara, Apokalipsa Tomasza, Dzieje Tomasza i Ewangelia Tomasza.

Dzieje Tomasza to pismo powstałe w IV/V w. Jest ono opisem podróży Apostoła do Indii i jego działalności na tamtejszych terenach. Sam władca kraju i jego rodzina mieli się nawrócić pod wpływem Ewangelii głoszonej przez św. Tomasza oraz widząc cuda, których czynił.

Katolicy w Indiach czczą właśnie św. Tomasza jako swojego Apostoła i patrona. Przypisuje mu się założenie siedmiu Kościołów na zachodnim wybrzeżu Malabaru (tzw. Kościół Malabarski).

Wspomnienie św. Tomasza Apostoła jest obchodzone w Kościele katolickim 3 lipca.

W ikonografii jest przedstawiany ze swoimi atrybutami: kielichem, księgą, mieczem, sercem, włócznią (miał zostać przebity włócznią), zwojem. Pojawia się również z węgielnicą, gdyż według jednej z opowieści apokryficznych miał wznieść pałac króla Guduphary w Indiach. Poza tym w sztuce i literaturze pojawia się często wątek „niewiernego” Tomasza.

Patronat

Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Rygi, Zamościa oraz zawodów: budowniczych, cieśli, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, inżynierów, geodetów. Sprawuje opiekę nad małżeństwami i teologami.

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19